MACS (magnetický aktivovaná separácia buniek)

Spermie sú veľmi náchylné k poškodeniu jadrovej DNA. Medzi hlavné príčiny poškodenia DNA spermií patria:

  • vývojové chyby pri vzniku spermií,
  • pôsobenie voľných radikálov,
  • fajčenie, zápalové ochorenia,
  • zvýšená testikulárna teplota,
  • pôsobenie chemických látok z prostredia,
  • užívanie liekov,
  • stres,
  • vyšší vek

V niektorých prípadoch však môže spermia s poškodenou DNA oplodniť vajíčko. Dôsledkom toho býva abnormálny vývin embrya až jeho zastavenie.

Fragmentácia DNA je úzko spätá s apoptózou- programovanou smrťou buniek. Poškodené spermie s nadmerne fragmentovanou DNA prirodzene zahajujú proces bunkovej smrti. Skoré štádium apoptózy, ktorá nemusí byť inak rozpoznateľná, sa dá u spermií detekovať aj prítomnosťou fosfatidylserínu, ktorý je normálne len vo vnútri bunky.

Systém MACS obsahuje magnetické mikročastice, ktoré sa viažu na túto látku. Pomocou magnetického poľa  je možné takto zachytiť spermie s poškodenou – fragmentovanou DNA alebo spermie podliehajúce  apoptóze. Vyselektované nepoškodené spermie sa následne dajú použiť pre ktorúkoľvek metódu asistovanej reprodukcie.

Spermie, ktoré týmto výberom prejdú, majú oproti pôvodnej vzorke lepšie hodnoty pohybu, morfológie, DNA fragmentácie, lepšie prežívajú po rozmrazení. Zvyšuje sa potenciál spermií na oplodnenie.

Pre výber spermií pred oplodnením sa používa aj metóda PICSI. 

Kedy teda využiť MACS a kedy PICSI?

Obe metódy sa používajú, pokiaľ sa vo vzorke nachádza vysoký podiel spermií s fragmentovanou DNA, pokiaľ sa v predchádzajúcich IVF cykloch nedarilo dobre oplodniť vajíčka, alebo opakovane dochádzalo k včasnému zastaveniu vývoja embryí, pokiaľ je pár alebo jeden z partnerov vyššieho veku, apod.

Pri PICSI sa vyberajú zrelé spermie. Pri MACS sa zo vzorky odstraňujú apoptické spermie s poškodenou DNA a to aj vo veľmi včasnej fáze, kedy ešte degeneratívne zmeny nerozpoznáme inak. Obe metódy je možné použiť aj  v kombinácií.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore