Cenníky

Centrum asistovanej reprodukcie Sanatórium Helios SK s.r.o. má zmluvne zabezpečené vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Liečba IVF je čiastočne hradená Vašou zdravotnou poisťovňou v indikovaných prípadoch. Pacienti si čiastočne priplácajú aj na lieky používané na stimuláciu dozrievania vajíčok. 

V súčasnosti je podľa zákona Z. č. 777/2004 Z.z. liečba IVF hradená zdravotnou poisťovňou v týchto indikáciách

 1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
 2. endometrióza
 3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
 4. sterilita s neznámou príčinou
 5. zlá kvalita spermií partnera
 6. imunitne podmienená sterilita
 7. dedičné ochorenia a iné

Hradené sú 3 cykly umelého otehotnenia do ukončeného 39. roku veku ženy (platí pre pacientky VšZP, UNION aj Dôvera). 

Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám. Presný rozpis doplatkov aj s vysvetlením Vám radi poskytneme priamo v Sanatóriu Helios. Pred začatím stimulácie budete v každom prípade vedieť, akú časť nákladov Vám bude hradiť Vaša zdravotná poisťovňa a koľko si budete za liečbu priplácať.

Zdravotná poisťovňa UNION poskytuje naviac príspevky pri nasledovných nadštandardných výkonoch:

 • Mikromanipulačná metóda ICSI – príspevok vo výške 200 €
 • Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 €
 • Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – príspevok vo výške 900 €
 • Podmienkou poskytnutia čiastočnej úhrady pri uvedených výkonoch je splnenie indikačných kritérií, ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok s centrami AR.

Všeobecná zdravotná poisťovňa prispieva naviac doplatkom do 450 Eur na 4. cyklus asistovanej reprodukcie (IVF). Podmienkou pre získanie je jeho absolvovanie na Slovensku.

Sanatórium Helios SK s.r.o., Sanatórium Helios Banská Bystrica, s.r.o. a Sanatórium Helios Košice, s.r.o. majú zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Cenníky IVF výkonov v Sanatóriu Helios

Cenník IVF výkonov v Sanatóriu Helios Bratislava pre rok 2024

Cenník IVF výkonov v Sanatóriu Helios SK pre rok 2024

Cenník IVF výkonov v Sanatóriu Helios Banská Bystrica pre rok 2024

Cenník IVF výkonov v Sanatóriu Helios Košice pre rok 2024

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore