Centrum asistovanej reprodukcie Sanatórium Helios SK s.r.o. má zmluvne zabezpečené vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Liečba IVF je čiastočne hradená Vašou zdravotnou poisťovňou v indikovaných prípadoch. Pacienti si čiastočne priplácajú aj na lieky používané na stimuláciu dozrievania vajíčok. 

V súčasnosti je podľa zákona Z. č. 777/2004 Z.z. liečba IVF hradená zdravotnou poisťovňou v týchto indikáciách

 1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
 2. endometrióza
 3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
 4. sterilita s neznámou príčinou
 5. zlá kvalita spermií partnera
 6. imunitne podmienená sterilita
 7. dedičné ochorenia a iné

Hradené sú 3 cykly umelého otehotnenia do ukončeného 39. roku veku ženy (platí pre pacientky VšZP, UNION aj Dôvera). 

Zdravotná poisťovňa UNION poskytuje naviac príspevky pri nasledovných nadštandardných výkonoch:

 • Mikromanipulačná metóda ICSI – príspevok vo výške 200 €
 • Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 €
 • Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – príspevok vo výške 900 €
 • Podmienkou poskytnutia čiastočnej úhrady pri uvedených výkonoch je splnenie indikačných kritérií, ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok s centrami AR.

Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám. Presný rozpis doplatkov aj s vysvetlením Vám radi poskytneme priamo v Sanatóriu Helios SK. Pred začatím stimulácie budete v každom prípade vedieť, akú časť nákladov Vám bude hradiť Vaša zdravotná poisťovňa a koľko si budete za liečbu priplácať.

Sanatórium Helios SK s.r.o. má zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Cenník IVF výkonov pre rok 2020

Sanatórium helios

Kontaktný formulár

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top