Sanatórium Helios Martin

Júlia neuschlová

Júlia Neuschlová

zastupujúca vedúca andrologickej časti LIVF

Rndr. Jana ďurišová, phd.

RNDr. Jana Ďurišová, PhD.

Andrologický laborant

Mgr. Janka Szépeová

Andrologický laborant

Iveta Antošová

Andrologický laborant

Sanatórium Helios Banská Bystrica

Mgr. Jozef Suja

Andrologický laborant

Mgr. Anna Juhásová

Andrologický laborant

Mgr. Michaela Maruškinová

Andrologický laborant

Sanatórium Helios Košice

Necelová

RNDr. Ivana Necelová

Andrologický laborant

Sanatórium helios

Mgr. Slávka Jambor Štibraná

Andrologický laborant

Čomor

Mgr. Ľuboš Čomor, PhD.

Andrologický laborant

Mattová

RNDr. Katarína Mattová

Andrologický laborant

Kontaktný formulár

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top