Predĺžená kultivácia embryí

Prečo voliť predĺženú kultiváciu embryí?

Embryo transferované v štádiu blastocysty je „zrelšie“ a jeho prenos do maternice je fyziologickejší – prenos prebehne v dobe, kedy už je endometrium dokonalejšie pripravené k jeho prijatiu. Transferom 5. alebo 6. deň vytvárame priaznivejšie predpoklady pre naviazanie kvalitnej komunikácie medzi trofoblastom embrya a epitelom endometria, ktoré sa prejaví v procese adhézie (prichytenia) a následnému preniknutiu embrya (implantáciou) do sliznice maternice.

Predčasné zavedenie embrya do maternice (tzn. v štádiu brázdenia t.j delenia) môže vyústiť do bunkového stresu, ktorý je nasledovaný poškodením vývoja a stratou životaschopnosti embrya, môže tiež dôjsť k jeho nutričnému a homeostatickému stresu.

V snahe redukovať viacnásobné tehotenstvá a jeho riziká sa postupne znižuje počet embryí, ktoré sú transferované. Je však nutné vybrať embryá čo najkvalitnejšie, s predpokladanou dobrou životaschopnosťou – tá je spoľahlivejšie predvídaná pri dostatočne dlhej kultivácii (do 5.-6. dňa), ktorú dovoľuje zavedenie sekvenčných médií a vhodných kultivačných podmienok.

Pri transfere embryí v skorších štádiách delenia sa zatiaľ nestačil realizovať vlastný embryonálny genóm (vlastná kompletná genetická informácia embrya), preto nie sme schopní posúdiť, či embryo bude mať skutočne plnohodnotný vývojový potenciál – embryo vo fáze blastocysty zaručuje, že do funkcie vstúpila vlastná embryonálna kontrola genómu.

Uterinné kontrakcie, ktoré sú najsilnejšie v deň aspirácie oocytov (deň 0) a môžu spôsobiť vylúčenie embrya a jeho stratu, klesajú 4. deň. Aj z tohto dôvodu je transfer 5. alebo 6. deň kultivácie bezpečnejší.

Iba kvalitná predĺžená kultivácia nám umožňuje transfer kvalitných embryí v štádiu blastocýst. 

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore