Metódy spracovania spermií

Ako sa spracovávajú spermie pre IVF?

Pri základnom spracovaní spermií ide najmä o oddelenie spermií od semennej plazmy a zároveň, pokiaľ je to možné, o oddelenie čo najväčšieho počtu nepohyblivých spermií.

Medzi metódy základného spracovania patrí napríklad swimm-up (najstaršia metóda, dnes už sa príliš nepoužíva – založená na aktívnom pohybe spermií), gradientná separácia spermií alebo mikrofluidná separácia spermií (MFSS). Všeobecne sa pri týchto metódach vyberú dobre pohybujúce spermie, pri ktorých je síce vyššia pravdepodobnosť, že aj po funkčnej a genetickej stránke budú v poriadku.

Podľa čoho sa rozhoduje o metóde spracovania spermií a oplodnení vajíčok?

Z našich dlhodobých výsledkov vieme, že spermie s fragmentovanou DNA sa vyskytujú takmer rovnako často u mužov s normálnymi hodnotami spermiogramu ako u tých s patologickým spermiogramom.
Okrem základného spermiogramu je teda rovnako dôležité vyšetrovať aj integritu DNA spermií a na základe celkových výsledkov sa rozhodnúť pre konkrétnu metódu oplodnenia (klasické oplodnenie „v skúmavke“, ICSI, PICSI).

Samotnému oplodneniu vajíčka môže predchádzať ďalší výber spermií – MACS (magnetické triedenie spermií podľa ich skutočnej životaschopnosti) a/alebo PICSI (selekcia dobre zrelých spermií so schopnosťou väzby k vajíčku). V indikovaných prípadoch metódy MACS a PICSI kombinujeme.

Čo je MACS?

MACS (magneticky aktivované triedenie buniek) je neinvazívna metóda výberu spermií na základe ich funkčného stavu. Umožňuje upraviť vzorku spermií tak, aby sa zvýšila šanca na úspešné oplodnenie pri ľubovoľnej metóde asistovanej reprodukcie. Pri MACS sa zachytia spermie s poškodenou DNA a odstránia sa. Spermie, ktoré týmto výberom prejdú, majú oproti pôvodnej vzorke lepšie vlastnosti.

Poškodené spermie s nadmerne fragmentovanou DNA prirodzene zahajujú proces bunkovej smrti. V počiatočnom štádiu bunkovej smrti, ktoré nemusí byť inak rozpoznateľné, vystavujú bunky na svojom povrchu látku fosfatidylserín, ktorá je normálne len vo vnútri bunky. Systém MACS obsahuje magnetické nanočastice, ktoré sa viažu na túto látku. Pomocou magnetického poľa, je možné také spermie zachytiť a odstrániť zo vzorky.

Ostatné spermie majú v porovnaní s pôvodnou vzorkou lepšie hodnoty pohybu, morfológie a DNA fragmentácie. Môžu sa následne použiť pre ľubovoľnú metódu asistovanej reprodukcie. Šanca na oplodnenie týmito spermiami je vyššia.

Čo je MFSS?

MFSS (mikrofluidná separácia spermií) je alternatívou k spracovaniu spermií pomocou hustotného gradientu. Spermie sa triedia pomocou špeciálnej selekčnej komôrky, ktorá prostredníctvom mikroskopických kanálikov alebo membrány napodobňuje prechod spermií cez prirodzené prekážky v tele ženy. Metóda nevyžaduje použitie žiadnych ďalších prístrojov (napr. centrifúgy) ani chemikálií a je tak k spermiám veľmi šetrná.

Vytriedené spermie majú podľa našich vlastných analýz lepšiu pohyblivosť a morfológiu (v porovnaní s pôvodnou vzorkou aj so vzorkou spracovanou pomocou gradientu.

Metódu odporúčame najmä pri zníženom podiele morfologicky normálnych spermií. Pri vysokom podiele spermií s fragmentovanou DNA odporúčame kombináciu MFSS a MACS, prípadne PICSI. Určitým nedostatkom MFSS však je, že vyžaduje dostatočný počet dobre pohyblivých spermií vo vzorke, teda sa nedá využiť pri ťažšej forme oligo/astenozoospermie.

Prečítajte si aj súvisiace informácie na nasledujúcich odkazoch:

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore