Asistovaný hatching

Asistovaný hatching (AH) je mikromanipulačný výkon, pri ktorom je laserovým lúčom (najšetrnejší spôsob AH) vytvorený otvor v ochrannom obale zona pellucida (viď obrázok – šípka), ktorý obklopuje oocyt a potom i embryo až do doby pred nidáciou (zahniezdením v maternici). AH tak pomôže embryu tzv. „vyhatchovať“ z obalu, čo je podmienkou pre uskutočnenie biopsie, a tým aj genetického vyšetrenia embryí v štádiu blastocysty, a nutné pre implantáciu embrya v maternici.

Asistovaný hatching

AH robíme 3. deň kultivácie, kedy je embryo tvorené ideálne 7-10 bunkami. A to automaticky na embryách pacientok, ktoré požadujú genetické vyšetrenie svojich embryí 5. až 6. deň kultivácie, tzv. PGT (preimplantačné genetické testovanie) a ďalej na embryách, ktoré majú výrazne silnú zonu pellucidu, čo by mohlo znemožniť ich „vyhatchovanie“ a následne implantáciu v maternici.

Asistovaný hatching (AH)

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore