Darcovstvo vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena – darkyňa – daruje vajíčka páru – príjemcom, aby im týmto umožnila splodiť potomka. Páry, ktoré potrebujú darované vajíčko, nemôžu z rôznych dôvodov využiť vajíčko partnerky. Prípadov, kedy je pár postavený do tejto situácie, je celý rad.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top