Darcovstvo vajíčok

Darovanie vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena – darkyňa – daruje vajíčka páru – príjemcom, aby im týmto umožnila splodiť potomka. Páry, ktoré potrebujú darované vajíčko, nemôžu z rôznych dôvodov využiť vajíčko partnerky. Prípadov, kedy je pár postavený do tejto situácie, je celý rad.

Informácie pre darovanie vajíčok (oocytov)

Darcovstvo vajíčok (oocytov) je obojstranne anonymné. Poskytujete nám iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, sme viazaní lekárskym tajomstvom.

Zvažujete darovanie vajíčok? Ak máte pochybnosti alebo dotazy, napíšte nám a my Vám všetko radi vysvetlíme. Na každej klinike Sanatória Helios pracujú vysoko kvalifikovaní lekári s dlhoročnými skúsenosťami a bezproblémovou praxou. Práve ich skúsenosti a zručnosť zaručujú, že celý proces a odber prebehne čo najpresnejšie a najšetrnejšie. Pre našich lekárov je zdravie ženy to najdôležitejšie.

Naše pacientky majú právo vybrať si darkyňu iba podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy.

Darkyňa vajíčok musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • vek 18-34 rokov
 • vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie
 • negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a genetické vyšetrenie)

Aký je postup darcovstva vajíčok?

 • Zavolajte nám alebo využite niektorý z našich kontaktných formulárov.
 • Ozve sa Vám koordinátorka, ktorá si s Vami dohodne stretnutie a vysvetlí potrebné informácie
 • Budú vykonané základné vyšetrenia – genetické vyšetrenie, testy na pohlavne prenosné choroby, atď.
 • Pokiaľ budú výsledky všetkých vyšetrení v poriadku, bude Vás opäť kontaktovať koordinátorka za účelom dohody na ďalšom postupe (výsledky vyšetrení sú rádovo v týždňoch)
 • Akonáhle pre Vás budeme mať vhodnú príjemkyňu, bude zahájená hormonálna stimulácia.
 • Ako darkyňa podstúpite riadenú hormonálnu stimuláciu, v priebehu ktorej ste neustále pod dohľadom lekára, podstúpite niekoľko kontrolných odberov krvi a ultrazvukových vyšetrení, na základe ktorých sa tiež upravuje dávka podávaných preparátov.
 • Stimulácia je ukončená samotným odberom oocytov.

Finančná náhrada pre darkyňu vajíčok v Sanatóriu Helios zohľadňuje priemerný ušlý zisk a cestovné náklady. Každej darkyni prináleží finančná kompenzácia 1000 Eur pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • dodržiavanie termínov kontrol
 • správna a včasná aplikácia stimulačných preparátov
 • darkyňa nesmie opakovane darovať skôr ako po 3 mesiacoch (a to ani v inom centre)

Darcovstvo vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena daruje vajíčka, aby tak pomohla páru, ktorý nemôže dosiahnuť počatie dieťaťa z vlastných pohlavných buniek. Je celý rad prípadov, kedy sa pár ocitne v takej situácii (mladé ženy po onkologickej liečbe, náročných gynekologických operáciách, geneticky podmienených poruchách,…). Darovanie vajíčok tento problém rieši.

Ďalšie informácie Vám poskytnú naše koordinátorky IVF na telefónnych číslach našich štyroch centier:

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore