Darcovstvo vajíčok

Darcovstvo vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena – darkyňa – daruje vajíčka páru – príjemcom, aby im týmto umožnila splodiť potomka. Páry, ktoré potrebujú darované vajíčko, nemôžu z rôznych dôvodov využiť vajíčko partnerky. Prípadov, kedy je pár postavený do tejto situácie, je celý rad.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB