PGT-A a PGT-SR

V našich laboratóriách vykonávame PGT-A a PGT-SR metódou tzv. Next generation sequencing (NGS) na princípe masívne paralelného sekvenovania, kedy dochádza k stanoveniu sekvencií tisícov až miliónu DNA fragmentov súčasne.

Táto moderná technika umožňuje vyšetrenie všetkých chromozómov embrya. Významne sa zvyšuje šanca na zachytenie prípadných genetických zmien, ktoré by mohli brániť otehotneniu, zapríčiniť potrat alebo narodenie postihnutého potomka.

Pokročilá technológia poskytuje citlivejšie rozlíšenie a presnejšie údaje v porovnaní so skôr používanými technológiami (FISH, aCGH). Metóda umožňuje zachytiť početné (aneuploidie) a štrukturálne zmeny (prestavby) na úrovni celých chromozómov alebo ich častí (≥10 Mbp) a takto detegovať nevhodné embryá u rodičov s balansovanou translokáciou.

Výsledky vyšetrenia sú známe do 4-5 týždňov od biopsie. Následne je v niektorom z ďalších cyklov vykonaný kryoembryotransfer embrya, u ktorého neboli po vyšetrení preukázané genetické abnormality. Ostatné zdravé embryá zostávajú zamrazené a uchované pre ďalšie použitie v budúcnosti.

Dlhodobé štatistiky dokazujú, že transfer embryí bez genetických abnormalít je úplne zásadným prelomom v úspešnosti IVF cyklov. Neuchytenie embrya alebo tehotenské straty sú totiž veľmi často spôsobené genetickými chybami embrya.

Použitím metódy NGS pre PGT-A a PGT-SR (predtým PGS) je teda možné zvýšiť úspešnosť asistovanej reprodukcie a znížiť riziko vrodených vývojových vád.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore