Operačná liečba

Zákroky sú v celkovej alebo lokálnej anestéze a výhodou je krátky pobyt u nás – výkony sú realizované ambulantne, tzn. 2 hodiny po výkone môžete ísť domov s doprovodom.
 
Kvalitné lekárske ošetrenie a atmosféra určite prispejú k Vášmu rýchlemu uzdraveniu a skorému návratu do kruhu Vašich blízkych. Všetci zamestnanci nášho zariadenia sa budú snažiť o maximálnu ústretovosť k Vám, Vašim prianiam a pripomienkam.
 
Prehľad realizovaných výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti:
* dilatácia a kyretáž
* strich abrázia endometria
* biopsia vulvy, pošvy, krčka maternice
* konizácia
* LEEP konizácia
* plastika vulvy
* dyscízia hymenu
* odstránenie polypu krčka a dutiny maternice
* hysteroskopia diagnostická a operačná
* iné zriedkavejšie operácie
 
Zákroky sú hradené zdravotnou poisťovňou alebo pacientom.
Pre bližšie informácie o výkonoch kontaktujte prosím lekára centra.
 
 

 

V Sanatóriu Helios v Martine realizujeme operačné zákroky ambulantne, to znamená, že nie je potrebné zostávať po operácii v našom centre niekoľko dní. Klient je spravidla prepustený do domácej starostlivosti po 2 hodinách od operácie. Byť ambulantným pacientom znamená, že klient je schopný a ochotný prevziať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie po výkone.

ODPORÚČANIA PRED VÝKONOM:

 • Prineste si so sebou Vaše interné predoperačné vyšetrenie s laboratórnymi výsledkami a preukaz poistenca.
 • Je potrebné dostaviť sa nalačno, to znamená od polnoci  nejesť a ani nepiť (ani žuvačka, ani cukrík!)
 • Odporúčame Vám nefajčiť (prestať fajčiť do obdobia výkonu).
 • Nepite alkoholické nápoje najmenej 24 hod. pre výkonom.
 • Pokiaľ užívate akékoľvek lieky, prosíme Vás aby ste ich vzali so sebou a ukázali anestéziológovi.
 • Je dôležité a vo Vašom záujme, aby bol anestéziológ presne informovaný o užívaní liekov i o Vašich návykoch, fajčení, pití alkoholických nápojov, poprípade užívaní návykových látok.
 • Nepoužívajte aspoň 7 dní pred zákrokom  lieky s obsahom salicylátov ( aspirín).
 • Ambulantný výkon v anestézii je možný len vtedy, ak ste za uplynulé 3 týždne neprekonali infekčné ochorenie dýchacích ciest (nádcha, chrípka, zápal hrdla…).
 • V deň výkonu nepoužívajte make-up, ani lak na nechty (ani priesvitný, ani gélové nechty).
 • Pred výkonom odložte kontaktné šošovky, zubné protézy, naslúchacie strojčeky.
 • Nenoste do zariadenia šperky ani iné snímateľné ozdoby.

ODPORÚČANIA PO VÝKONE:

 • Nie je dovolené:
  • Aby ste išli domov  hromadným dopravným prostriedkom!
  • Riadili motorové vozidlo!
  • Aby ste išli domov sami (musí prísť pre Vás do nášho centra dospelá zodpovedná osoba, ktorá písomne prevezme zodpovednosť za dohľad nad Vašim zdravotným stavom)!
 • Od doby prepustenia z nášho zariadenia, počas nasledujúcich 24 hodín musíte byť pod dohľadom dospelej zodpovednej osoby.
 • Do 24 hodín od ukončenia výkonu sa  musíte zdržiavať do 25 km od nášho zariadenia s možnosťou telefonického spojenia
 • Počas nasledujúcich 36 hodín po anestézii:
  • nejazdite hromadnou dopravou,
  • nejazdite ako vodič akýmkoľvek motorovým vozidlom ani bezmotorovým dopravným prostriedkom,
  • nepite žiadne alkoholické nápoje,
  • nepoužívajte žiadne ostré predmety alebo nástroje, nepracujte vo výškach,
  • zostaňte doma, čo najviac odpočívajte, jedzte len malé porcie a ľahké jedlo,
  • nepodpisujte žiadne právne dokumenty.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE (podpísané tlačivá je potrebné odovzdať v deň operačného zákroku):

 1. Informovaný súhlas pacienta so zákrokom v celkovej anestézii – na stiahnutie tu
 2. Poučenie a písomný informovaný súhlas pacientky s výkonom HYFOSY (Hysterosalpingofoam sonografia) – na stiahnutie tu

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB