Kryokonzervácia (zamrazenie) je šetrný spôsob uchovania embryí v špeciálnych kryokontajneroch s tekutým dusíkom pri teplote -196°C. 

Centrum asistovanej reprodukcie Sanatória Helios využíva na mrazenie embryí metódy vitrifikácie už od roku 2007. V súčasnej dobe vďaka spolupráci so spoločnosťou Genea používame už 3. generáciu vitrifikačných metód.

Kryoembryotransfer (KET) je transfer-zavedenie už vykultivovaného kvalitného embrya, ktoré bolo vitrifikované a následne rozmrazené v niektorom z ďalších cyklov po stimulácii. V Sanatóriu Helios vždy vitrifikujeme iba kvalitné embrya v štádiu blastocysty (5.-6. deň vývoja).

Prečo uprednostňujeme KET pred čerstvým transferom?

KET volíme vždy u pacientok s odberom väčšieho počtu vajíčok a tiež v prípade, ak sa plánuje genetické vyšetrení embryí. Aj ostatným pacientkam však odporúčame vykonanie KETu radšej ako tzv. čerstvý transfer 5. deň po odbere vajíčok.

Jednoznačnou výhodou KETu oproti čerstvému transferu je jeho vykonanie v čo najprirodzenejšom cykle. V cykle s hormonálnou stimuláciou a odberom vajíčok nie je pacientka často v dostatočnej fyzickej ani psychickej pohode, aby jej telo bolo schopné prijať embryo.

Transfery v prirodzenom cykle sú u nás dlhodobo úspešnejšie než čerstvé transfery.

Ako sa objednať na KET?

Pred kryoembryotransferom je nutné objednať sa na kontrolný ultrazvuk, ktorý sa štandardne robí 14. deň cyklu, v ten deň absolvujete aj pohovor s pracovníkmi embryológie (účasť oboch partnerov je nutná). Pokiaľ lekár neurčí vhodnosť uskutočnenia embryotransferu inak, je KET spravený 19. deň cyklu.

V deň kryoembryotransferu ráno dostanete informáciu o stave rozmrazeného embrya a čase uskutočnenia KETu. Tento výkon nie je hradený zdravotnou poisťovňou. 

Ukončenie kryokonzervácie embryí

Žiadosť o ukončenie kryokonzervácie vašich embryí si môžete stiahnuť tu. Žiadosti sa líšia v závislosti od kliniky Sanatória Helios, v ktorej máte uskladnené embryá:

Žiadosť o ukončenie uskladnenia zamrazených embryí Sanatórium Helios MT

Žiadosť o ukončenie uskladnenia zamrazených embryí Sanatórium Helios BB

Žiadosť o ukončenie uskladnenia zamrazených embryí Sanatórium Helios KE

Po vyplnení „podpis oboch partnerov“ a overení u notára, prosíme, zašlite na adresu príslušnej pobočky Sanatória Helios.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top