Kryoembryotransfer (KET)

Kryoembryotransfer (KET) je transfer-zavedenie už vykultivovaného kvalitného embrya, ktoré bolo vitrifikované a následne rozmrazené v niektorom z ďalších cyklov po stimulácii. V Sanatóriu Helios vždy vitrifikujeme iba kvalitné embrya v štádiu blastocysty (5.-6. deň vývoja).

Prečo uprednostňujeme KET pred čerstvým transferom?

KET volíme vždy u pacientok s odberom väčšieho počtu vajíčok a tiež v prípade, ak sa plánuje genetické vyšetrení embryí. Aj ostatným pacientkam však odporúčame vykonanie KETu radšej ako tzv. čerstvý transfer 5. deň po odbere vajíčok.

Jednoznačnou výhodou KETu oproti čerstvému transferu je jeho vykonanie v čo najprirodzenejšom cykle. V cykle s hormonálnou stimuláciou a odberom vajíčok nie je pacientka často v dostatočnej fyzickej ani psychickej pohode, aby jej telo bolo schopné prijať embryo.

Transfery v prirodzenom cykle sú u nás dlhodobo úspešnejšie než čerstvé transfery.

Ako sa objednať na KET?

Pred kryoembryotransferom je nutné objednať sa na kontrolný ultrazvuk, ktorý sa štandardne robí 14. deň cyklu, v ten deň absolvujete aj pohovor s pracovníkmi embryológie (účasť oboch partnerov je nutná). Pokiaľ lekár neurčí vhodnosť uskutočnenia embryotransferu inak, je KET spravený 19. deň cyklu.

V deň kryoembryotransferu ráno dostanete informáciu o stave rozmrazeného embrya a čase uskutočnenia KETu.

Koľko stojí KET?


Tento výkon nie je hradený zdravotnou poisťovňou, jeho cena je 350€ a zahŕňa ako kontrolu pred KET, tak rozmrazenie embrya a samotný transfer. Pokiaľ neprebehol v rámci IVF cyklu čerstvý transfer, potom je prvý KET zadarmo.

Koľko embryí transferovať?


V Sanatóriu Helios vždy zavádzame práve jedno embryo a z rovnakého dôvodu vždy mrazíme embryá jednotlivo. U nás sa Vám nemôže stať, že budú embryá mrazené po dvoch a teda budete musieť pred každým transferom riešiť, či transferovať proti všetkým odporúčaniam embrya dve alebo druhé rozmrazené embryo znova mraziť.

Transfer jedného embrya vykonávame už veľmi dlho, a preto z vlastných skúseností opretých o rozsiahle vedecké poznatky vieme, že úspešnosť transferu nie je vo väčšom počte transferovaných embryí – práve naopak. Najväčšiu úspešnosť je možné dosiahnuť opakovaným transferom jedného embrya.

Transfer jedného embrya jednoznačne podporujú pôrodníci aj poisťovne. Pri transfere viac ako jedného embrya je vysoká pravdepodobnosť viacpočetného tehotenstva. Také tehotenstvá sú často rizikové a ohrozujú matku aj deti. Prirodzene sa viacpočetné tehotenstvá vyskytujú u 0,2 % slovenskej populácie. Teoreticky je možné, že by pacientka po transfere 2 embryí mohla čakať aj štvorčatá.

Budem brať nejaké lieky pred transferom?


Pacientky spravidla užívajú len Utrogestan niekoľko dní pred transferom a ďalej po transfere, v prípade otehotnenia do 12. týždňa tehotenstva. Utrogestan odporúčame zavádzať vaginálne, ústne podanie so sebou nesie často nežiaduce účinky vo forme nevoľností. Ráno pred transferom si môžete Utrogestan zaviesť, do doby transferu bude účinná látka vstrebaná.

V prípade potreby môže lekár indikovať aj inú liečbu (estrogény, FSH, apod.).

Ako prebieha KET?


Embryo je rozmrazené ráno pred transferom alebo deň vopred, záleží na štádiu embrya, v ktorom bolo mrazené. Pokiaľ embryo samo neopúšťa svoj obal (nehatchuje), vykonávame u všetkých embryí automaticky asistovaný hatching. Po rozmrazení nechávame embryo niekoľko hodín zotaviť, aby sme posúdili jeho životaschopnosť. Situácia, keď embryo neprežije rozmrazenie sa stáva veľmi zriedka, do 2 % rozmrazovaných embryí. V prípade, že sa tak stane, oznámime telefonicky pacientke túto skutočnosť a pokiaľ sú k dispozícii iné embryá, rozmrazíme ďalšie. V takom prípade sa dohodneme na posunutí času transferu.

Pre ľahšie prevedenie transferu je vhodné mať plný močový mechúr.

Transfer prebieha v malej transferovej miestnosti určenej iba pre embryotransfery a inseminácie. Počas zákroku hrá relaxačná hudba. Transfery vždy vykonávame pod ultrazvukovou kontrolou. Prenos vybraného embrya budete sledovať on-line na obrazovke umiestnenej v transferovej miestnosti.

Po transfere zostanete 15 minút v pokoji na lôžku, potom môžete odísť. Fotku zavedeného embrya dostanete spolu s lekárskou správou so sebou domov.

Ako sa správať po transfere?


Po transfere nie je nutné žiadne zvláštne opatrenia, iba užívajte odporúčanú medikáciu a samy lieky nevysádzajte. Po transfere je možné krvácanie aj špinenie a nemusí nutne znamenať neúspech. Lieky odporúčame vysadiť až v prípade skutočne negatívneho tehotenského testu (ideálne po potvrdení z krvi). Na vyšetrenie sa môžete opäť objednať cez naše koordinátorky alebo u svojho gynekológa. V takom prípade Vás prosíme o informáciu o výsledku.

Ukončenie kryokonzervácie embryí

Žiadosť o ukončenie kryokonzervácie vašich embryí si môžete stiahnuť tu. Žiadosti sa líšia v závislosti od kliniky Sanatória Helios, v ktorej máte uskladnené embryá:

Žiadosť o ukončenie uskladnenia zamrazených embryí Sanatórium Helios MT

Žiadosť o ukončenie uskladnenia zamrazených embryí Sanatórium Helios BB

Žiadosť o ukončenie uskladnenia zamrazených embryí Sanatórium Helios KE

Po vyplnení „podpis oboch partnerov“ a overení u notára, prosíme, zašlite na adresu príslušnej pobočky Sanatória Helios.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore