Partnerské centrá

Našim hlavným a najdôležitejším partnerom je Sanatórium Helios v Brne v Českej republike. Jeho práca je založená na dlhoročných skúsenostiach. Sanatórium Helios v Brne vzniklo v roku 1994 ako jedno z prvých centier v Českej republike, zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou neplodnosti. 

Sanatórium Helios v Brne má vlastné Laboratórium lekárskej genetiky aj Laboratórium IVF (embryológia a andrológia), ktorým dlhodobo patrí Osvedčenie o akreditácii podľa normy ČSN EN ISO 15189, čo je najvyššie možné ohodnotenie kvality práce v laboratóriách. 

Sanatórium Helios má exkluzívnu licenčnú zmluvu na technológiu IVF s jedným z najväčších, najmodernejších a najúspešnejších centier asistovanej reprodukcie na svete – austrálskou spoločnosťou Genea (predtým Sydney IVF). 

Genea vo svojom vlastnom výskumnom oddelení zavádza stále nové technológie v oblasti IVF a molekulárnej genetiky. Všetky nové poznatky z tejto oblasti sú poskytnuté licenčným partnerom, vrátane Sanatória Helios a sú okamžite využívané v našich laboratóriách. Pacientky tak majú v rámci IVF zaistenú tú najlepšiu a najmodernejšiu starostlivosť – viac informácií o tejto spolupráci sa dočítate tu. 

Sanatórium Helios v Martine je sublicenčným centrom Sanatória Helios v Brne, ktoré posúva poznatky priamo získané od spoločnosti Genea nášmu centru.

Sanatórium Helios v Brne v Českej republike (www.sanatoriumhelios.cz)

Sanatórium Helios Brno

Akými jazykmi sa v našich centrách dorozumiete:

  • Sanatórium Helios v Martine: slovensky, česky, anglicky, nemecky, francúzsky
  • Sanatórium Helios v Košiciach: slovensky, česky, anglicky, nemecky
  • Sanatórium Helios v Banskej Bystrici: slovensky, česky, anglicky, nemecky
  • Sanatórium Helios v Bratislave: slovensky, česky, anglicky, maďarsky, rusky
  • Sanatórium Helios v Brne: česky, slovensky, anglicky, nemecky, taliansky, vietnamsky

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore