Riziká IVF

Tak ako každá liečba v medicíne, má aj liečba neplodnosti svoje úskalia a riziká. Našťastie vzhľadom k pokrokom, ktorých bolo v liečbe neplodnosti dosiahnutých za posledných 20 rokov, sú komplikácie tejto terapie minimálne.

Hyperstimulácia (Ovarian Hyperstimulation Syndrome – OHSS)

V súvislosti s hormónmi existuje riziko tzv. hyperstimulácie (nadmernej stimulácie) ovárií – Ovarian Hyperstimulation Syndrome – OHSS. Hlavnými charakteristikami OHSS sú bolestivé zväčšenie ovárií, hromadenie tekutiny v brušnej dutine (niekedy aj na hrudníku), nauzea, nevoľnosť, zvracanie, dehydratácia, riziko trombózy (potenciálne veľmi vážne).

OHSS, pokiaľ sa objaví, nastane v poslednom týždni cyklu, v ktorom prišlo k odberu vajíčok, alebo aj niekoľko dní potom, ako sú embryá transferované späť do maternice. Všetko je súčasne ovplyvnené prípadným nastupujúcim tehotenstvom, takže pokiaľ existuje vážne riziko OHSS, môžeme vám odporučiť zmrazenie všetkých vašich embryí a odloženie transferu na dobu, až dôjde k upokojeniu stavu vaječníkov.

Naša medicína pozná účinné metódy, ktorými môžeme príznaky a problémy účinne znižovať a monitorovať až do ich ustúpenia (infúzie, punkcie tekutiny z brušnej dutiny…). Túto starostlivosť vám môže poskytnúť naše zariadenie, ktoré má s touto liečbou skúsenosti.

Nádorové ochorenia

Dlhodobé riziko rakoviny po IVF cykle doposiaľ nie je známe, ale všeobecne sa zdá, že je minimálne. Existuje domnienka, že hormonálne citlivé tkanivá, ako napríklad prsia, maternica, krčok a ováriá môžu byť čiastočne ovplyvnené IVF liečbou.

Avšak žiadne štúdie u žien, ktoré hormonálnu terapiu podstúpili, to zatiaľ nepreukázali. Neplodnosť môže byť s rakovinou spojená vzhľadom k tomu, že tehotenstvo by malo mať ochranné účinky proti niektorým druhom rakoviny, najmä pri rakovine vaječníkov.

Hormóny však môžu urýchliť rast už existujúcich rakovinotvorných buniek v niektorých tkanivách. Preto pred nastúpením IVF liečby odporúčame vyšetrenie pŕs, zdravotnú gynekologickú prehliadku a onkocytologický ster z krčka maternice. Ďalej by ste si mali byť isté, že ste imúnne voči rubeolle (ružienka), a tiež je rozumné začať s užívaním vitamínov, napr. kyseliny listovej.

Komplikácie pri odbere vajíčok

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť ku komplikáciám pri odbere vajíčok – krvácanie, riziko infekcie, riziko prasknutia folikulu, riziko poranenia štruktúr v panve alebo brušnej dutine.

Tehotenstvo po IVF

Vrodené vývojové vady po IVF

Tehotenstvo po IVF nemá zvýšený výskyt vývojových vád plodov v porovnaní s bežnou populáciou.

Viacnásobné tehotenstvo po IVF

Pri asistovanej reprodukcii je viacnásobné tehotenstvo bežné (bežnejšie než v prípade prirodzeného tehotenstva). Avšak s dvojčatami sú spojené nemalé riziká, ako aj pre matku, tak aj pre zárodky.

Najmä z tohto dôvodu sú  transferované maximálne dve embryá, to však neznamená, že u IVF je vylúčený výskyt identických dvojčiat. V niektorých prípadoch je dokonca možné pri IVF (umelom oplodnení) získať z dvoch embryí trojčatá.

Po IVF je asi 2 % riziko mimomaternicového tehotenstva, proti 1 % v bežnej populácii. Riziko stúpa u žien s parciálne poškodenými vajcovodmi, napríklad po zápaloch

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore