Vyšetrenie muža

Spermiogram
Základným ukazovateľom mužskej plodnosti je spermiogram. V súčasnej doba je zlá kvalita spermií príčinou neplodnosti až u 90 % párov, ktoré prichádzajú do Sanatória Helios.
Aspoň základné vyšetrenie spermií je preto potrebné urobiť už pri prvej návšteve páru.
Pri spermiograme sa hodnotia parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť spermií oplodniť vajíčko. Ide o celkové zhodnotenie kvality ejakulátu, ktorého súčasťou je aj mikroskopické vyšetrenie.
Základom spermiogramu je zistenie koncentrácie spermií (počet spermií na mililiter), motility spermií (podiel pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter ich pohybu) a morfológie spermií (podiel spermií, ktoré majú správny/nesprávny tvar). Ďalej sa posudzuje objem ejakulátu, jeho pH, viskozita, zhlukovanie spermií a prítomnosť ďalších buniek (guľaté bunky).
Vo zvláštnych prípadoch, napríklad ak sú v ejakuláte prítomné iba nepohyblivé spermie, sa dá posúdiť vitalita spermií (podiel živých spermií).
Narušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených parametrov spermiogramu môže negatívne ovplyvniť plodnosť muža.
Kedy je spermiogram normálny?
Aby boli hodnoty spermiogramu normálne, mal by ejakulát spĺňať nižšie uvedené normy (WHO, 2010).
Objem ejakulátu: minimálne 1,5 ml
 pH: 7.2-8.4
Koncentrácia spermií: minimálne 15 miliónov spermií/ml
Celková pohyblivosť spermií: minimálne 40% pohyblivých spermií
Počet progresívne sa pohybujúcich spermií (WHO trieda a+b): minimálne 32 %.
Počet morfologicky normálnych spermií: minimálne 4% morfologicky normálnych spermií.*
* táto striktná morfológia bola v roku 2010 stanovená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a jej správnosť bola overená dlhodobou praxou v liečbe porúch reprodukcie austrálskou spoločnosťou Genea.
Záverom spermiogramu môže byť:
Normospermia – všetky hodnotené parametre ejakulátu sú normálne
Oligozoospermia – znížený počet spermií
Asthenozoospermia – znížený počet pohyblivých spermií či zhoršená pohyblivosť spermií
Theratozoospermia – znížený počet spermií, ktoré majú normálny tvar
Nekrozoospermia – spermie v ejakuláte sú mŕtve
Azoospermia – v ejakuláte nie sú žiadne spermie.
Muži so zhoršenými hodnotami spermiogramu majú síce nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať dieťa než muži s normálnymi hodnotami spermiogramu, v žiadnom prípade to však neznamená, že dieťa mať nemôžu.
Mikrobiologické vyšetrenie
Mikrobiologické vyšetrenie ejakulátu umožní odhaliť infekciu, ktorá by mohla mať vplyv na funkčnú kvalitu spermií.
Genetické vyšetrenie
Toto vyšetrenie sa robí z krvi, pomôže identifikovať genetický problém a určí pravdepodobnosť jeho prenosu na dieťa.
Imunologické vyšetrenie
Imunologické vyšetrenie sa dá urobiť z krvi ktoréhokoľvek z partnerov, z ejakulátu, či cervikálneho hlienu partnerky. Zisťuje sa prítomnosť protilátok proti spermiám, ktoré môžu byť produkované imunitným systémom muža aj ženy a môžu byť príčinou neplodnosti páru.
Funkčné testy spermií
Ďalšie funkčné testy spermií robené v andrologickom laboratóriu umožnia lekárovi zvoliť metódu asistovanej reprodukcie vhodnú pre konkrétny pár. (viac o funkčných testoch tu)
Odporučenie k odberu ejakulátu pre vyšetrenie spermiogramu
Pred samotným odberom je vhodné dodržať 2-5-dňovú pohlavnú abstinenciu. V čase vyšetrenia by ste nemali užívať antibiotiká, byť chorý (napr. chrípka, zvýšené teploty…).
Odber sa robí výhradne do sterilného kelímka, ktorý dostanete od nás v Sanatóriu Helios. V priestoroch nášho centra je páru k dispozícií odberová miestnosť zaručujúca maximálnu intimitu. V prípade, že sa rozhodnete odber absolvovať mimo priestorov Sanatória Helios, nezabudnite si u nás vyzdvihnúť sterilný kelímok. Vzorku je nutné doručiť do nášho laboratória do 1 hodiny po odbere. Je pritom nutné zaistiť, aby teplota vzorky neklesla pod 20°C.
Na uvedené vyšetrenia sa môžete objednať na telefónnych číslach recepcie Sanatória Helios: 00421(0)43 4271201, 043 4306148, 0918 702986, 0911 825297, prípadne mailom na: info@www.sanatoriumhelios.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB