Postup asistovanej reprodukcie

V prípade, ak pri vstupných vyšetreniach zistíme príčiny, ktoré bránia prirodzenému otehotneniu alebo voľbe jednoduchších metód asistovanej reprodukcie, IVF špecialista odporučí páru pri konzultácii postup IVF (in vitro fertilizácie). Vašu cestu za vytúženým cieľom nepredlžujeme neefektívnymi metódami. Od samého začiatku sa priamo pre vás snažíme nájsť najúčinnejšie riešenie. Postup asistovanej reprodukcie v Sanatóriu Helios prebieha v nasledujúcich krokoch.

Hormonálna liečba stimulujúca dozretie väčšieho počtu vajíčok

Na základe výsledkov hormonálneho profilu, AMH a veku ženy je zvolený dlhý alebo krátky stimulačný protokol a vhodná kombinácia stimulačných preparátov. Pacientka si potom podľa presných inštrukcií tieto preparáty aplikuje a počas stimulácie chodí na pravidelné kontroly.

Kontrola priebehu stimulácie

Pri pravidelných kontrolách (obvykle 5., 8., 11. deň stimulácie) je pomocou ultrazvuku meraný počet a veľkosť folikulov a súčasne sa kontroluje hladina hormónov FSH, LH a E2 v krvi. Popoludní v ten istý deň sú výsledky z krvi a nález na UTZ dohromady zhodnotené vedúcim lekárom a koordinátorka pacientku informuje o ďalšom postupe – úprava dávkovania preparátov (ak je potrebné), termín ďalšej kontroly, ukončenie stimulácie, a pod.

Embryologický pohovor

Počas stimulácie absolvuje každá pacientka (môže aj s partnerom) pohovor s embryologičkou. Tu je pomocou ilustračných obrázkov všetko znova vysvetlené, ujasní sa napr. voľba metódy oplodnenia vajíčok (pokiaľ sa čakalo na výsledky kontrolných vyšetrení), pacienti sú poučení o nutnosti vyplnenia informovaných súhlasov, ktoré so sebou na prečítanie a vyplnenie dostanú domov. Tieto informované súhlasy potom prinesú k príjmu pred odberom vajíčok.

Odber vajíčok (punkcia, OPU)

Stimulácia väčšinou trvá minimálne 11-12 dní, odber vajíčok sa teda plánuje najskôr na 13., častejšie 14. deň. V prípade potreby, napr. nerovnomerného alebo pomalého rastu folikulov, je potrebné stimuláciu predĺžiť. Posledný deň stimulácie si pacientka podľa inštrukcií večer aplikuje ukončovaciu injekciu. Potom je deň pauza a ďalší deň prichádza aj s partnerom ráno na odber vajíčok. Odber vajíčok sa vykonáva v celkovej narkóze 34-36 hodín po ukončovacej injekcii, ide o krátky zákrok, po ktorom po 2 hodinách odchádza pacientka so sprievodom domov.

Odber spermií

Odber spermií prebieha ráno v rovnaký deň ako odber vajíčok. Odber spermií je možné realizovať aj mimo nášho pracoviska, k tomu je nutné vyzdvihnúť v laboratóriu sterilnú nádobku a dodržať podmienky na prepravu. Použiť sa môžu aj vopred zamrazené spermie, v prípade absencie spermií v ejakuláte (azoospermie) je možné pokúsiť sa získať spermie z tkaniva semenníkov (TESE).

Príprava reprodukčných buniek na oplodnenie

Vajíčka sú po punkcii folikulov uložené v inkubátore a k oplodňovaniu dochádza zhruba po 3-4 hodinách po odbere.

Spermie sú po odbere spracované podľa už vopred zvolenej metódy oplodnenia (klasická koinkubácia gamét, ICSI, PICSI), spracovanie spermií môže byť doplnené o metódu MACS alebo MFSS.

Oplodnenie vajíčok

Ak je na základe výsledkov spermiogramu a funkčných testov zvolené tzv. klasické oplodnenie, sú po určitej dobe od odberu k vajíčkam pridané spracované spermie k samovoľnému oplodneniu v kultivačnej miske („v skúmavke“).

Ak sa pristupuje k mikromanipulačnej technike (ICSI, PICSI), potom sú vajíčka zbavené kumulárnych buniek, je zhodnotená ich zrelosť a zrelé vajíčka sú potom oplodňované vpravením spermie dovnútra vajíčka pomocou ihly mikromanipulátora.

Kontrola oplodnenia

Nech už boli vajíčka oplodňované akokoľvek, nasledujúci deň po odbere vajíčok hodnotíme ich oplodnenie. Pacientka potom telefonuje do embryologického laboratória, kde dostane informácie o počte zrelých a oplodnených vajíčok.

Kontrola vývoja embryí

Ďalšie informácie o priebežnom vývoji embryí následne obdrží 3. deň, kedy telefonuje znova s embryológom.

Transfer, mrazenie, PGT

Na 5. a 6. deň vývoja embryí telefonuje pacientka, aby sa spolu s embryológom dohodla na použití kvalitných embryí. Pokiaľ sa plánuje čerstvý transfer, vykonáva sa na 5. deň. Na 6. deň sa všetky kvalitné embryá mrazia (vitrifikujú). Na čase vykonania čerstvého transferu sa embryológ dohodne s pacientkou na 5. deň ráno. Spravidla sa plánuje na dopoludnie.

Pokiaľ je plánované PGT-M/PGT-A vyšetrenie, vykonáva sa biopsia embryí v štádiu hatchujúcej blastocysty (HB) a úplne vyhatchovanej blastocysty (FHB) – 5. alebo 6. deň kultivácie embryí (častejšie). Embryá sa po biopsii (odbere buniek) zamrazia a transferujú v niektorom z ďalších cyklov. Výsledky PGT vyšetrenia sú k dispozícii do 5-12 týždňov od biopsie, takže transfer vyšetreného embrya sa obvykle plánuje až približne 2 – 3 mesiace po odbere vajíčok. Výsledky pacientke telefonicky oznamuje lekár.

Kryoembryotransfer

Pokiaľ nebol realizovaný čerstvý transfer a embryá sa vitrifikovali (mrazili), potom sa KET plánuje väčšinou v niektorom z ďalších cyklov. Na kontrole a príprave pred KET sa pacientka na základe inštrukcií lekára dohodne s koordinátorkou. Pre naplánovanie kontroly pred KET telefonuje pacientka koordinátorke na začiatku cyklu – prosíme o dodržiavanie pracovného času 7:00-15:30. Kontrola sa potom plánuje na 11.-14. deň cyklu a vykonáva sa podľa potreby.

Tehotenský test 

Tehotenský test odporúčame robiť 10.-12. deň po embryotransfere. Pozitivitu tehotenského testu je potrebné overiť odberom krvi na hCG a ultrazvukovým vyšetrením, ideálne na našej ambulancii. Pri tomto vyšetrení Vám vydáme záverečnú správu s potvrdením akcie srdiečka plodu a odporúčaním ďalšej liečby v tehotenstve.

Naša starostlivosť o vás nekončí úspešným embryotransferom, radi sa o vás postaráme aj behom tehotenstva – ponúkame všetky tehotenské  vyšetrenia, prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku aj poradňu pre rizikové tehotenstvo.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore