Postup asistované reprodukcie

Vašu cestu za vytúženým cieľom nepredlžujeme neefektívnymi metódami. Od samého začiatku sa snažíme nájsť čo najúčinnejšie riešenie priamo pre vás.
1. Hormonálna liečba stimulujúca dozretie väčšieho počtu vajíčok
 – GnRH antagonista/agonista potlačí aktivitu všetkých gonadotropínov tvorených telom ženy
 – gonadotropíny stimulujú rast folikulov a vyvolávajú ovuláciu
2. Kontrola priebehu stimulácie
 – transvaginálnym ultrazvukovým vyšetrením (väčšinou 3x behom stimulácie)
 – meranie rastu folikulov
 – kontroluje sa hladina hormónov v krvi – od toho sa odvíja individuálne dávkovanie liekov
3. Odber vajíčok (punkcia)
 – robí sa v krátkodobej narkóze pod kontrolou transvaginálneho ultrazvuku
 – odber cez stenu pošvy (34-36 hodín po poslednej hormonálnej injekcii)
4. Odber spermií
 – robí sa v rovnaký deň ako odber vajíčok (Odber ejakulátu je možné urobiť aj mimo nášho pracoviska. K tomu je nutné si vyzdvihnúť v laboratóriu sterilnú nádobku a dodržať podmienky na prepravu, o ktorých budete poučení.)
 – spermie tiež môžu byť získané odsatím z nadsemenníkov (MESA) alebo odobraním tkaniva semenníkov (TESE) – pokiaľ majú byť použité spermie zo zamrazených dávok (darcovské, prípadne spermie partnera napr. po TESE, mrazené pred chemoterapiou, a pod.), sú rozmrazené v ten istý týždeň, kedy dôjde k odberu vajíčok.
5. Oplodnenie
 – príprava spermií a vajíčok – oplodnenie klasickou metódou, metódou ICSI (intra-cytoplazmatická injekcia spermie)/PICSI/IMSI
6. Kultivácia embryí
 – 1. deň po odbere vajíčok – kontrola oplodnenia (informácie o počte zrelých a oplodnených vajíčok)
 – 3. deň po odbere vajíčok – kontrola vrásnenia (informácie o vývoji vašich embryí – embryá by mali mať 7 a viac buniek) – pokiaľ ste nežiadali predĺženú kultiváciu, je možné tento deň urobiť embryotransfer (neodporúčame; viď Predĺžená kultivácia)
 – ďalej kultivácia embryí do 5.-6. dňa
7. Embryotransfer (prenos embryí) do maternice
 – 5. deň po odbere vajíčok – PGD vyšetrenie, embryotransfer, možnosť mrazenia kvalitných embryí
 – 6. deň po odbere vajíčok – PGD, embryotransfer (pokiaľ nebol uskutočnený 5. deň), možnosť mrazenia kvalitných embryí; posledný deň kultivácie embryí
8. Tehotenský test
 – 14. deň po embryotransfere realizujeme odber krvi na vyšetrenie tehotenského hormónu (HCG), o výsledku je klientka samozrejme informovaná v ten istý deň.
Naša starostlivosť o vás nekončí úspešným embryotransferom, radi sa o vás postaráme aj behom tehotenstva – ponúkame všetky tehotenské  vyšetrenia, prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku aj poradňu pre rizikové tehotenstvo.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB