Laboratórium IVF

Laboratórium IVF (LIVF) vzniklo spojením laboratórií embryológie a andrológie, ktoré boli súčasťou Sanatória Helios SK (SH) už od jeho vzniku, od roku 2004. Sanatórium Helios, a teda aj LIVF, pracuje pod sublicenciou austrálskej spoločnosti Genea (predtým Sydney IVF), ktorá je v celosvetovom meradle vedúcou spoločnosťou v oblasti IVF, genetiky a preimplantačného genetického testovania (PGT). Sanatórium Helios má so spoločnosťou Genea uzavretú licenčnú zmluvu, na základe ktorej získava všetky nové poznatky z výskumu z oblasti IVF pre okamžité využitie v laboratóriu a pri liečbe neplodnosti. Klienti Sanatória Helios tak majú zaistenú tú najlepšiu a najmodernejšiu starostlivosť.

LIVF vykonáva techniky asistovanej reprodukcie (AR) a s tým spojené diagnostické vyšetrenia. Pracovisko LIVF je vybavené v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na vykonávanie všetkých ponúkaných laboratórnych vyšetrení, navyše v porovnaní s množstvom iných IVF pracovísk významne nadštandardne.

Dôvera pacientov je pre nás zaväzujúca a zodpovednosť voči našim pacientom vnímame veľmi citlivo, a preto kladieme skutočne veľký dôraz na kvalitu práce LIVF a dbáme aj na neustále zvyšovanie kvalifikácie našich pracovníkov. V laboratóriu IVF v Martine aktuálne pracuje 8 vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Odborný lekársky garant má špecializačnú atestáciu z odboru Reprodukčná medicína.

Od roku 2008 boli laboratóriá embryológie a andrológie (teraz LIVF), ako súčasť Sanatória Helios, certifikované podľa STN ISO 9001. Aktuálne je pracovisko v hodnotiacom globálnom systéme www.gcr.org zo slovenských pracovísk na prvom mieste, celosvetovo na 18 – tom. V súčasnosti sa laboratórium pripravuje na akreditáciu podľa ISO – 15 189.

Od roku 2017 je spoločnosť Sanatórium Helios SK, s.r.o. držiteľom Povolenia činnosti tkanivového zariadenia a povolenia na distribúciu vydávaného Ministerstvom zdravotníctva SR, v rozsahu činnosti: odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia reprodukčných buniek a embryí a tiež povolenie na vývoz a dovoz (spermií, oocytov a embryí) z členského štátu EÚ a v rozsahu odborného zamerania: gynekológia a pôrodníctvo.

Laboratórna príručka na stiahnutie

Žiadanka na andrologické vyšetrenie na stiahnutie

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore