Funkčné testy spermií

Ďalšie funkčné testy spermií robené v andrologickom laboratóriu umožnia lekárovi zvoliť metódu asistovanej reprodukcie vhodnú pre konkrétny pár. 

Postkoitálny test (PCT)

Ide o nebolestivé gynekologické vyšetrenie, pri ktorom je žene odobraná vzorka cervikálneho hlienu. Test sa robí 9-14 hodín po nechránenom pohlavnom styku, hodnotí sa schopnosť spermií preniknúť z ejakulátu do cervikálneho hlienu a ich prežívanie v tomto prostredí.

Postkoitálny test sa robí v období ovulácie, kedy je materničný hlien najlepšie preniknuteľný pre spermie. Pred vyšetrením je doporučené dodržať 3 dennú pohlavnú abstinenciu, aby bola kvalita spermií optimálna a aby v cervikálnom hliene neboli prítomné spermie z prechádzajúceho pohlavného styku. 

Pokusné premytie spermií (Trial wash)

Aby spermie mohli vykonávať svoju funkciu správne, musia byť oddelené od semennej plazmy. Predĺžená expozícia semennej plazmy spôsobuje zníženie pohyblivosti a vitality spermií a tým aj zníženie ich oplodňovacej schopnosti. Na klinické procedúry, ako je intrauterinná inseminácia (IUI) alebo oplodnenie in vitro (IVF), je preto potrebné rýchlo a efektívne oddeliť spermie od semennej plazmy. Reakcia spermií každého muža na takéto spracovanie je veľmi individuálna. Pri pokusnom premytí spermií sú spermie spracované podobným spôsobom ako pri IVF.

Na základe počtu a pohyblivosti spermií získaných po spracovaní je potom možné zvoliť vhodnú metódu asistovanej reprodukcie. 

Test fragmentácie DNA spermií

Spermie sú v dnešnej dobe vysoko náchylné k poškodeniu jadrovej DNA. Je známe, že toto poškodenie môže byť príčinou zníženej plodnosti muža a býva dávané do súvislosti s dlhšou dobou potrebnou na otehotnenie.

V niektorých prípadoch však môže spermia s poškodenou DNA oplodniť vajíčko. Dôsledkom takéhoto oplodnenia potom býva zhoršený vývin embrya až jeho zastavenie, v prípade otehotnenia potom môže dôjsť k potratu.

Pokiaľ Vám bude zistený zvýšený výskyt spermií s poškodenou DNA, ponúka Sanatórium Helios možnosť fertilizácie oocytov pomocou metódy PICSI, ktorá embryológovi umožní vybrať zrelú spermiu s nepoškodenou DNA. 

Immunobead test

Immunobead test Vám pomôže zistiť, či v ejakuláte nie sú prítomné autoprotilátky proti spermiám. Tieto protilátky pokrývajú povrch spermií a môžu byť dôvodom, prečo inak kvalitná a zdravá spermia nie je schopná prirodzene oplodniť vajíčko. Ich výskyt sa v populácii pohybuje v rozmedzí 8-20%.

Včasné zistenie prítomnosti autoprotilátok proti spermiám pomáha k voľbe správnej metódy asistovanej reprodukcie a šetrí tým Váš čas.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore