Liečba muža

V prípadoch zhoršených hodnôt spermiogramu niekedy postačí úprava životného štýlu (obmedziť fajčenie a pitie alkoholu, obmedziť nadmernú fyzickú záťaž, snažiť sa predchádzať zvýšeniu teploty semenníkov, zaradiť do stravy vitamínové doplnky, hlavne vitamíny E a C). Je potrebné si pritom uvedomiť, že výsledný efekt na kvalitu spermií sa prejaví až za tri mesiace (približná doba zrenia spermií).

Pokiaľ je mužovi diagnostikovaná príčina neplodnosti, môže byť zahájená hormonálna, antibiotická alebo chirurgická liečba. V prípade retrográdnej ejakulácie (ejakulácia do močového mechúra), ktorú sa nepodarí napraviť užívaním liekov, je možné spermie pre umelé oplodnenie získať z moču.

Ak nie sú v ejakuláte prítomné spermie (azoospermia), je možné pokúsiť sa o získanie spermií chirurgickým odberom.

V prípade, že je porušený transport spermií medzi nadsemenníkom a močovou trubicou, je možné spermie získať pomocou techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration), mikrochirurgickým odsatím spermií z nadsemenníku.

V prípadoch porúch transportu spermií do nadsemennníku volíme techniku TESE (testicular sperm extraction), pri ktorej je chirurgicky odobraný malý kúsok zárodočného epitelu zo semenníku. Odobrané tkanivo je následne spracované v laboratóriu, a pokiaľ sú získané živé spermie, môžu byť použité pre oplodnenie pomocou techniky ICSI.

Ak sa nepodarí získať spermie ani touto cestou, je možné pre oplodnenie vajíčok partnerky použiť spermie od darcu.

Asistovaná reprodukcia

Pokiaľ sa po predchádzajúcej liečbe mužskej neplodnosti páru nepodarí prirodzene otehotnieť, ponúka sa viacero metód asistovanej reprodukcie.

Ak bola mužovi zistená normospermia, alebo iba mierne zhoršenie niektorého z kľúčových parametrov spermiogramu, môže byť lekárom páru odporučená intrauterinná inseminácia (IUI). Tento zákrok sa robí najmä v prípade, kedy spermie nie sú samostatne schopné preniknúť krčkom maternice do maternice (k tomu zisteniu slúži postkoitálny test – PCT).

Pokiaľ z nejakého dôvodu nie je možné použiť pre oplodnenie vajíčka spermie partnera, ponúka sa možnosť asistovanej intrauterinnej inseminácie (AIUI), pri ktorej sú použité spermie darcu. Intrauterinnú insemináciu je odporúčanéné robiť maximálne 3-4 krát a pokiaľ táto metóda nie je účinná, býva zvyčajne lekárom odporučené umelé oplodnenie (IVF).

Ak sú hodnoty spermiogramu i postkoitálneho testu normálne, a napriek tomu sa páru nedarí spontánne otehotnieť, býva lekárom odporučené oplodnenie klasickou metódou (spoločnou inkubáciou gamét v malom priestore v špeciálnom médiu).

Pokiaľ bol u muža zistený znížený počet spermií, znížená pohyblivosť alebo morfológia spermií, nemusí byť metóda klasického oplodnenia efektívna. Pre tieto prípady je vhodné použiť pre oplodnenie metódu ICSI (intra-cytoplazmatická injekcia spermie do vajíčka), pri ktorej je embryológom vybraná jedna vhodná spermia a vpravená priamo do vajíčka.

Alternatívou tejto metódy je metóda PICSI, ktorá vám môže byť doporučená v prípade, že je v ejakuláte obsiahnutých veľa spermií s poškodenou DNA. Pri tejto metóde sú spermie selektované okrem optického posúdenia embryológom tiež podľa svojej funkčnej kvality.

Ďalšou možnosťou výberu spermií pre oplodnenie vajíčok je metóda IMSI.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore