Miniinkubátor GERI

Špičkové prístrojové vybavenie v Sanatóriu Helios

V Sanatóriu Helios sa snažíme, aby ste otehotneli čo najskôr. Dbáme na to, aby sa transferovali len naozaj kvalitné embryá. Aby sme ich získali, musíme im okrem iného zabezpečiť optimálne podmienky pre správny vývoj.

Ak chceme kultivovať embryá v laboratóriu, musíme si uvedomiť, že je potrebné udržiavať rovnaké podmienky, aké by boli vo vnútornom prostredí ženského tela. Je potrebná stabilná teplota, správna koncentrácia plynov a tiež dopĺňanie správnych živín, ktoré embryo prirodzene dostáva vo vajcovode a maternici.

Z tohto dôvodu používame v našich laboratóriách najmodernejšie prístrojové vybavenie, ku ktorému patrí aj mininkubátor GERI. K dispozícii ho máme vďaka našej licenčnej spolupráci s austrálskou spoločnosťou Genea.

Tieto miniinkubátory majú oproti bežným veľkým inkubátorom významnú výhodu minimálneho kolísania teploty a koncentrácie plynov, ktoré ovplyvňujú pH médií. Akékoľvek kolísanie pH embryám škodí, pričom môže dôjsť až k zastaveniu ich vývoja.

Pri použití klasických inkubátorov staršieho typu je takmer nemožné udržať optimálne podmienky.

Embryá niekoľkých pacientiek sú uložené v jednom veľkom priestore. To znamená, že keď embryológ otvorí dvere inkubátora kvôli kontrole vývoja embryí jednej pacientky, sú ovplyvnené aj všetky ostatné kultivované embryá. Kým dôjde opäť k vyrovnaniu optimálnych podmienok, môže to trvať aj niekoľko hodín, čo predstavuje pre embryá významný bunkový stres.

Za pomoci miniinkubátorov je možné takémuto riziku predchádzať. Inkubátor GERI je rozdelený na samostatné kultivačné komôrky, takže embryá každej pacientky sú uložené jednotlivo a úplne oddelene od ostatných. Navyše, optimálne podmienky sú dosiahnuté takmer okamžite po uzavretí komôrky.

Miniinkubátory v našich laboratóriách používame už viac ako 15 rokov. Nová generácia miniinkubátorov GERI pridáva k ich známym výhodám možnosť kontinuálneho snímania embryí pomocou malej kamery umiestnenej priamo v komôrke s kultivačnou miskou. Takto môžeme embryá kedykoľvek hodnotiť bez toho, aby sme narúšali optimálne prostredie pre ich vývoj.

Inkubátory s možnosťou monitorovania vývoja embryí používajú embryologické laboratóriá v iných centrách už dlhšiu dobu, doterajšie kamerové systémy však neumožňovali kultiváciu v miniinkubátoroch, čo považujeme za veľkú nevýhodu, pretože prioritou sú samozrejme optimálne kultivačné podmienky. Inkubátory GERI sú prvé, ktoré kombinujú výhody miniinkubátora a kamerového snímania.

Na čo presne slúži sledovanie embryí kamerou?

Ako môže byť pre embryológov a pacientov užitočné? Vývoj embryí sa v laboratóriách bežne hodnotí iba niekoľkokrát v priebehu celej šesťdňovej kultivácie, aby sa zabránilo veľkým výkyvom optimálnych podmienok pre rast a vývoj. Toto hodnotenie musí byť rýchle aby doba,  ktorú strávia embryá mimo inkubátor, bola redukovaná na minimum. To znamená, že embryológ pod mikroskopom zhodnotí embryo iba na základe toho, ako vyzerá v jednom konkrétnom okamihu.

Každému embryu, ktoré sa vyvíja v inkubátore GERI, je každých niekoľko minút vytvorená snímka. Z týchto snímok priebežne vzniká video, na ktorom je prehľadne vidieť, ako sa embryo v priebehu prvých dní svojho života vyvíja. Kontinuálne snímanie teda umožňuje embryológovi dostatočne posúdiť celý vývoj a poskytuje mu dosť informácií, na základe ktorých vyberie na použitie to najvhodnejšie embryo.

Vývoj embrya v GERI inkubátore

Medzinárodné štúdie potvrdili, že časozberné sledovanie vývoja embryí môže pomôcť lepšie porovnať embryá, ktoré na prvý pohľad vyzerajú rovnako. Takéto embryá mohli vyrásť úplne odlišne – jedno z nich mohlo mať rovnomerný bunkový vývoj a druhé nie, čo naznačuje ich úplne odlišné šance na uhniezdenie a budúce tehotenstvo.

Nakoľko vzhľad je hlavným kritériom pre výber embrya na použitie, môže nesprávna voľba viesť k tomu, že najlepšie embryo bude transferované až v niektorom z nasledujúcich embryotransferov, čo predlžuje dobu psychickej záťaže a môže viesť aj k dodatočným nákladom.

Časozberné snímanie sa teda stáva, popri predĺženej kultivácii, ďalším nástrojom selekcie embrya na použitie.

Treba podotknúť, že aj u embrya, ktoré má správny vzhľad, môžu genetické vady viesť k zastaveniu vývoja alebo včasnému potratu. Výsledky nášho materského centra SH Brno ukazujú, že aj u mladých žien je až štvrtina embryí v štádiu blastocysty geneticky chybná.

Tieto chyby môžeme odhaliť pomocou vyšetrenia PGT-A (preimplantačný genetický screening). Preto, ak chceme vyberať embryá na transfer čo najlepšie, odporúčame kombinovať predĺženú kultiváciu v miniinkubátore GERI s vyšetrením PGT-A.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore