Odber oocytov a spermií

Odber oocytov

Odber oocytov (vajíčok) sa robí v celkovej narkóze 34-36 hodín po aplikácii hormónu hCG (Pregnylu).

Pod kontrolou ultrazvuku sa pošvou do vaječníkov zavedie ihla, ktorou sa z folikulov odsáva tekutina spolu s vajíčkami. Počet a kvalita vajíčok sa bezprostredne po úkone hodnotí v embryologickom laboratóriu.

Počet a kvalita vajíčok sa bezprostredne po odbere hodnotí v embryologickom laboratóriu. Zhruba 3-4 hodiny po odbere sa zhodnotí zrelosť vajíčok a zrelé vajíčka sa oplodňujú.

Odber spermií

Odber spermií sa robí v ten istý deň ako odber vajíčok.

Odber ejakulátu sa robí masturbáciou v kľudnej samostatnej odberovej miestnosti, v prípade potreby aj s partnerkou. Odber je možné urobiť aj mimo nášho zariadenia – nádobku na spermie a informácie o správnej manipulácii s odobraným ejakulátom je potrebné vopred zaistiť v andrologickom laboratóriu.

Spermie môžu byť tiež získané chirurgicky – odobraním tekutiny obsahujúcej nezrelé spermie z nadsemenníku, mikroskopickým narezaním kanálikov – MESA (Micro Epididymal Sperm Aspiration). Zákrok sa robí v prípade porušenia transportu spermií medzi nadsemenníkom a močovou trubicou.

Pokiaľ sú vytvorené, je tiež možné získať spermie z kanálikov zárodočného epitelu. Zákrok sa robí v prípade, kedy spermie nie sú schopné uvoľnenia či transportu zo semenníku do nadsemenníku. Táto metóda sa nazýva – TESE (Testicular Sperm Extraction) – jedná sa o chirurgické odobranie tkaniva semenníkov, z ktorého sa potom extrahujú spermie.

Pre oplodnenie vajíčok je tiež možné použiť spermie zo zamrazených dávok. Je možné, napríklad pred chemoterapiou alebo po TESE spermie zamraziť, a potrebnú dávku rozmraziť v deň odberu vajíčok a použiť na oplodnenie.

Získané vajíčka je možné tiež oplodňovať spermiami anonymného darcu, toto by však mala byť vždy až posledná možnosť voľby. Pokiaľ nie sú v deň odberu vajíčok získané spermie, je možné vajíčka veľmi úspešne zamraziť a rozmraziť ich v dobe, kedy budú spermie k dispozícii.

Poučenie klientov pred výkonom v celkovej anestézii

V Sanatóriu Helios v Martine realizujeme operačné zákroky ambulantne, to znamená, že nie je potrebné zostávať po operácii v našom centre niekoľko dní. Klient je spravidla prepustený do domácej starostlivosti po 2 hodinách od operácie. Byť ambulantným pacientom znamená, že klient je schopný a ochotný prevziať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie po výkone.

Odporúčania pred výkonom

 • Prineste si so sebou Vaše interné predoperačné vyšetrenie s laboratórnymi výsledkami a preukaz poistenca.
 • Je potrebné dostaviť sa nalačno, to znamená od polnoci  nejesť a ani nepiť (ani žuvačka, ani cukrík!)
 • Odporúčame Vám nefajčiť (prestať fajčiť do obdobia výkonu).
 • Nepite alkoholické nápoje najmenej 24 hod. pre výkonom.
 • Pokiaľ užívate akékoľvek lieky, prosíme Vás aby ste ich vzali so sebou a ukázali anestéziológovi.
 • Je dôležité a vo Vašom záujme, aby bol anestéziológ presne informovaný o užívaní liekov i o Vašich návykoch, fajčení, pití alkoholických nápojov, poprípade užívaní návykových látok.
 • Nepoužívajte aspoň 7 dní pred zákrokom  lieky s obsahom salicylátov ( aspirín).
 • Ambulantný výkon v anestézii je možný len vtedy, ak ste za uplynulé 3 týždne neprekonali infekčné ochorenie dýchacích ciest (nádcha, chrípka, zápal hrdla…).
 • V deň výkonu nepoužívajte make-up, ani lak na nechty (ani priesvitný, ani gélové nechty).
 • Pred výkonom odložte kontaktné šošovky, zubné protézy, naslúchacie strojčeky.
 • Nenoste do zariadenia šperky ani iné snímateľné ozdoby.

Odporúčania po výkone

 • Nie je dovolené:
  • Aby ste išli domov  hromadným dopravným prostriedkom!
  • Riadili motorové vozidlo!
  • Aby ste išli domov sami (musí prísť pre Vás do nášho centra dospelá zodpovedná osoba, ktorá písomne prevezme zodpovednosť za dohľad nad Vašim zdravotným stavom)!
 • Od doby prepustenia z nášho zariadenia, počas nasledujúcich 24 hodín musíte byť pod dohľadom dospelej zodpovednej osoby.
 • Do 24 hodín od ukončenia výkonu sa  musíte zdržiavať do 25 km od nášho zariadenia s možnosťou tekefonického spojenia
 • Počas nasledujúcich 36 hodín po anestézii:
  • nejazdite hromadnou dopravou,
  • nejazdite ako vodič akýmkoľvek motorovým vozidlom ani bezmotorovým dopravným prostriedkom,
  • nepite žiadne alkoholické nápoje,
  • nepoužívajte žiadne ostré predmety alebo nástroje, nepracujte vo výškach,
  • zostaňte doma, čo najviac odpočívajte, jedzte len malé porcie a ľahké jedlo,
  • nepodpisujte žiadne právne dokumenty.

Tlačiva na stiahnutie

(podpísané tlačivá je potrebné odovzdať v deň operačného zákroku)

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore