Asistovaná reprodukcia

Pokiaľ nedôjde k otehotneniu ani po odstránení zistených príčin, alebo pri poruchách, ktoré nie je možné riešiť iným spôsobom, lekár vám navrhne niektorú z metód asistovanej reprodukcie. 

Asistovanou reprodukciou (umelým oplodnením) by mohla byť v širšom zmysle slova označená akákoľvek manipulácia s pohlavnými bunkami (gamétami) vedúca k zvýšeniu šance na počatie u neplodných párov. 

V užšom zmysle slova sa tento termín používa pre postupy vedúce k umelému oplodneniu v laboratóriu – in vitro fertilizácia (IVF)

Pri liečbe neplodnosti sú vždy najprv doporučené a použité jednoduchšie postupy, v prípade neúspechu sa prechádza k postupom zložitejším. Tieto metódy je možné uskutočniť iba na špecializovaných pracoviskách, ktoré majú súhlas Ministerstva zdravotníctva.

Služby asistovanej reprodukcie

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore