Asistovaná reprodukcia

Pokiaľ nedôjde k otehotneniu ani po odstránení zistených príčin, alebo pri poruchách, ktoré nie je možné riešiť iným spôsobom, lekár vám navrhne niektorú z metód asistovanej reprodukcie.
 
Asistovanou reprodukciou (umelým oplodnením) by mohla byť v širšom zmysle slova označená akákoľvek manipulácia s pohlavnými bunkami (gamétami) vedúca k zvýšeniu šance na počatie u neplodných párov.
 
V užšom zmysle slova sa tento termín používa pre postupy vedúce k umelému oplodneniu v laboratóriu – in vitro fertilizácia (IVF).
 
Pri liečbe neplodnosti sú vždy najprv doporučené a použité jednoduchšie postupy, v prípade neúspechu sa prechádza k postupom zložitejším. Tieto metódy je možné uskutočniť iba na špecializovaných pracoviskách, ktoré majú súhlas Ministerstva zdravotníctva.
 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB