Vážení klienti,

cieľom našej spoločnosti je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb. Preto stále hľadáme možnosti a snažíme sa zlepšovať prostredie Sanatória Helios v Martine, aby ste od nás odchádzali spokojní a radi sa ku nám vracali.

Každý proces potrebuje byť systematicky riadený. Platí to aj pre vysokošpecializované činnosti ako sú   lekárske postupy a laboratórne technológie.

Sanatórium Helios SK má v riadení spoločnosti zavedené postupy systému manažérstva kvality. V roku 2008 boli postupy preverené akreditovaným certifikačným orgánom a spoločnosť získala certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000.

V roku 2011 spoločnosť recertifikačným auditom úspešne obhájila zavedený systém manažérstva kvality, ktorý bol potvrdený certifikátom podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008. Systém manažérstva kvality poskytuje systematickú špecifikáciu pre zlepšovanie prevádzky zdravotníckeho zariadenia, zabezpečenia kvality a kontroly riadenia procesov.

Zásadným prínosom poskytovania vysokokvalifikovanej a najvyššej kvalitatívnej zdravotníckej starostlivosti je sublicenčná zmluva na technológie IVF  kliniky Genea v Sydney Austrália.Táto exkluzívna zmluva na technológie IVF vedie spoločnosť k zavádzaniu nových technológií, ich trvalej kontrole, čím dochádza k neustálemu zvyšovaniu kvality v Sanatóriu Helios SK.

 Certifikovaný klinický embryológ

Embryologička Mgr. Martina Ladiverová získala v júni 2015 na kongrese ESHRE v Lisabone certifikáciu “klinický embryológ”. Cieľom tejto medzinárodnej skúšky je porovnanie znalostí a schopností embryológov z celého sveta.

Dokument o politike kvality v pobočkách skupiny Sanatórium Helios si môžete stiahnuť TU

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top