PICSI je mikromanipulačná technika, ktorá zatiaľ ako jediná umožňuje výber spermie na oplodnenie vajíčka na základe jej funkčnej kvality.

Pri tejto metóde sú spermie ponechané inkubovať v Petriho miske, ktorej dno je pokryté hyaluronanom. Prointracytoplazmatickou injekciou spermie do vajíčka sú následne embryológom vyberané iba spermie naviazané na hyaluronan.

Hyaluronan je mukopolysacharid, ktorý sa prirodzene vyskytuje ako súčasť medzibunkovej hmoty obklopujúci spolu s kumulárnymi bunkami vajíčko. Aby mohla spermia pri prirodzenom oplodnení úspešne penetrovať a fertilizovať vajíčko, musí byť  schopná viazať sa k hyaluronanu. Takejto interakcie je schopná iba zrelá spermia, ktorá je k väzbe na hyaluronan biochemicky kompetentná. Vedeckými štúdiami bolo potvrdené, že spermie, ktoré sú schopné väzby k hyaluronanu, majú lepšiu morfológiu, štatisticky nižší podiel chromozomálnych anomálií a lepšiu integritu DNA.

Obr. Pri metóde PICSI sú spermie pre oplodnenie vyberané iba na základe ich funkčných vlastností väzbou na hyaluronan.

Výhodou metódy PICSI je tiež predovšetkým objektívna možnosť výberu spermie na základe jej adekvátnych funkčných vlastností. Je dôležité si uvedomiť, že na základe rovnakého princípu sú vyberané spermie aj pri prirodzenom oplodnení prebiehajúcom v tele ženy.

Defekty, ako je nezrelosť spermie, chromozomálne anomálie alebo poškodená integrita DNA spermií, často nie sú vidieť v mikroskope voľným okom a nemôžu byť preto eliminované, ak vyberá spermie embryológ. Pokiaľ teda existuje podozrenie, že by sa v ejakuláte muža spermie s takýmito defektmi mohli vyskytovať, býva odporučené oplodnenie vajíčok pomocou metódy PICSI.

Obr. PICSI v praxi

Sanatórium Helios má s metódou PICSI už niekoľkoročnú skúsenosť, na základe ktorej vám oplodnenie pomocou tejto techniky môže byť lekárom odporučené najmä pokiaľ bol u muža zistený zvýšený podiel spermií s poškodenou integritou DNA, pokiaľ je žena podstupujúca IVF staršia 38 rokov, pokiaľ v niektorom z predchádzajúcich cyklov zlyhalo oplodnenie vajíčok pomocou metódy ICSI (a to v zmysle samotného oplodnenia aj následného vývoju embryí), alebo ak má liečený pár v minulosti v anamnéze opakované potraty.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top