Klasická metóda oplodnenia

Ak sú výsledky spermiogramu, postkoitálneho testu (PCT) a funkčných testov (TW a IBT) v poriadku, a aj napriek tomu sa páru nedarí spontánne otehotnieť, býva lekárom odporučené oplodnenie klasickou metódou (spoločnou koinkubáciou gamét v malom priestore v špeciálnom médiu).

ICSI (intra-cytoplazmatická injekcia spermie)

Pokiaľ bol u muža zistený znížený počet spermií, znížená pohyblivosť alebo morfológia spermií, nemusí byť metóda klasického oplodnenia efektívna. Pre tieto prípady je vhodné použiť na oplodnenie metódu ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie do vajíčka), pri ktorej je embryológom vybraná jedna vhodná spermia a vpravená priamo do vajíčka.

Alternatívou tejto metódy je metóda PICSI, ktorá vám môže byť odporučená v prípade, že je v ejakuláte obsiahnuté veľké množstvo spermií s poškodenou DNA. Pri tejto metóde sú spermie selektované okrem vizuálneho posúdenia embryológom taktiež podľa svojej kvality.

PICSI

Výhodou metódy PICSI je teda predovšetkým objektívna možnosť výberu spermií na základe ich adekvátnych funkčných vlastností. Je dôležité si uvedomiť, že na základe rovnakého princípu sú vyberané spermie aj pri prirodzenom oplodnení prebiehajúcom v tele ženy. Defekty, ako je nezrelosť spermie, chromozomálne anomálie alebo poškodená integrita DNA spermií, často nie sú vidieť v mikroskope voľným okom, a nemôžu byť preto eliminované, ak vyberá spermiu embryológ. Pokiaľ teda existuje podozrenie, že by sa v ejakuláte muža spermie s takýmito defektmi mohli vyskytovať, býva odporučené oplodnenie vajíčok pomocou metódy PICSI.

Sanatórium Helios má s metódou PICSI už niekoľkoročnú skúsenosť, na základe ktorej vám oplodnenie pomocou tejto techniky môže byť lekárom odporučené najmä pokiaľ by bol u muža zistený zvýšený podiel spermií s poškodenou integritou DNA, pokiaľ je žena podstupujúca IVF staršia ako 38 rokov, pokiaľ v niektorom z predchádzajúcich cyklov zlyhalo oplodnenie vajíčok pomocou metódy ICSI (a to v zmysle samotného oplodnenia aj následného vývoja embryí), alebo ak má liečený pár v minulosti v anamnéze opakované potraty.

IMSI

Pri metóde IMSI (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) je používané veľké mikroskopické zväčšenie (> 6000×) kvôli dôkladnému morfologickému výberu spermie na injekciu do vajíčka (ICSI). (viac o metóde IMSI)

TESE/MESA

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (azoospermia), je možné pokúsiť sa o ich získanie chirurgickým odberom.V prípade, že je porušený transport spermií medzi nadsemenníkom a močovou trubicou, je možné spermie získať pomocou techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsatím spermie z nadsemenníka.

V prípade porúch transportu spermií do nadsemenníka volíme techniku TESE (testicular sperm extraction), pri ktorej je chirurgicky odobraný malý kúsok zárodočného epitelu zo semenníka. Odobrané tkanivo je následne spracované v laboratóriu a pokiaľ sú získané živé spermie, môžu byť použité na oplodnenie pomocou techniky ICSI.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top