Voľba metódy oplodnenia vajíčok

Pre optimálnu voľbu metódy oplodnenia vajíčok je potrebná podrobná analýza kvality spermií. Preto pred začatím liečby okrem základného spermiogramu vyšetrujeme aj tzv. funkčné testy spermií a na základe všetkých výsledkov potom volíme vhodnú metódu oplodnenia.

Oplodnenie môže prebehnúť dvoma rôznymi spôsobmi – klasickou metódou oplodnenia a metódou ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie) s jej modifikáciami.

Klasická metóda oplodnenia

Ak sú výsledky spermiogramu, postkoitálneho testu (PCT) a funkčných testov (TW a IBT) v poriadku, a aj napriek tomu sa páru nedarí spontánne otehotnieť, býva lekárom odporučené oplodnenie klasickou metódou (spoločnou koinkubáciou gamét v malom priestore v špeciálnom médiu jedná sa o tzv. „samovoľné oplodnenie v skúmavke“).

ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie)

Pokiaľ bol u muža zistený znížený počet spermií, znížená pohyblivosť alebo morfológia spermií, nemusí byť metóda klasického oplodnenia efektívna. Pre tieto prípady je vhodné použiť na oplodnenie metódu ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie do vajíčka), pri ktorej je embryológom vybraná jedna vhodná spermia a vpravená priamo do vajíčka.

ICSI je mikromanipulačná metóda, pri ktorej embryológ pomocou mikropipety vpraví spermiu priamo do vajíčka. Celý proces sa vykonáva pomocou mikromanipulátora pod kontrolou mikroskopom. Mikromanipulátor je prístroj, ktorý prevádza pomerne hrubé pohyby ruky na jemné pohyby mikromanipulačnej ihly, ktorá vpraví vopred vybranú spermiu do vajíčka.

Oplodnenie vajíčka metodou ICSI

Alternatívou tejto metódy je metóda PICSI, ktorá vám môže byť odporučená v prípade, že je v ejakuláte obsiahnuté veľké množstvo spermií s poškodenou DNA. Pri tejto metóde sú spermie selektované okrem vizuálneho posúdenia embryológom taktiež podľa svojej kvality.

PICSI (ICSI predvybrané spermie)

PICSI je mikromanipulačná technika, ktorá umožňuje výber spermie na oplodnenie vajíčka na základe jej funkčnej kvality.

Pri tejto metóde sú spermie inkubované v Petriho miske, ktorej dno je pokryté hyaluronanom. Pre ICSI sú následne vyberané iba spermie naviazané na hyaluronan. Hyaluronan je mukopolysacharid, ktorý sa prirodzene vyskytuje ako súčasť medzibunkovej hmoty obklopujúcej spolu s kumulárnymi bunkami vajíčko. Aby mohla spermia pri prirodzenom oplodnení úspešne preniknúť do vajíčka a oplodniť ho, musí byť schopná viazať sa k hyaluronanu. Takéto interakcie je schopná iba zrelá spermia. Vedeckými štúdiami bolo potvrdené, že spermie, ktoré sú schopné väzby k hyaluronanu, majú lepšiu morfológiu, štatisticky nižší podiel chromozomálnych anomálií a lepšiu integritu DNA.

Výhodou metódy PICSI je teda predovšetkým objektívna možnosť výberu spermií na základe ich adekvátnych funkčných vlastností. Je dôležité si uvedomiť, že na základe rovnakého princípu sú vyberané spermie aj pri prirodzenom oplodnení prebiehajúcom v tele ženy. Defekty, ako je nezrelosť spermie, chromozomálne anomálie alebo poškodená integrita DNA spermií, často nie sú vidieť v mikroskope voľným okom, a nemôžu byť preto eliminované, ak vyberá spermiu embryológ. Pokiaľ teda existuje podozrenie, že by sa v ejakuláte muža spermie s takýmito defektmi mohli vyskytovať, býva odporučené oplodnenie vajíčok pomocou metódy PICSI.

Sanatórium Helios má s metódou PICSI už niekoľkoročnú skúsenosť, na základe ktorej vám oplodnenie pomocou tejto techniky môže byť lekárom odporučené najmä pokiaľ by bol u muža zistený zvýšený podiel spermií s poškodenou integritou DNA, pokiaľ je žena podstupujúca IVF staršia ako 38 rokov, pokiaľ v niektorom z predchádzajúcich cyklov zlyhalo oplodnenie vajíčok pomocou metódy ICSI (a to v zmysle samotného oplodnenia aj následného vývoja embryí), alebo ak má liečený pár v minulosti v anamnéze opakované potraty.

Oplodnenie vajíčka metodou PICSI

PICSI v praxi
Obr. PICSI v praxi
PICSI v praxi
Obr. PICSI v praxi
Pri metóde PICSI sú spermie pre oplodnenie vyberané iba na základe ich funkčných vlastností väzbou na hyaluronan.
Obr. Pri metóde PICSI sú spermie pre oplodnenie vyberané iba na základe ich funkčných vlastností väzbou na hyaluronan.

TESE/MESA

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (azoospermia), je možné pokúsiť sa o ich získanie chirurgickým odberom. V prípade, že je porušený transport spermií medzi nadsemenníkom a močovou trubicou, je možné spermie získať pomocou techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsatím spermie z nadsemenníka.

V prípade porúch transportu spermií do nadsemenníka volíme techniku TESE (testicular sperm extraction), pri ktorej je chirurgicky odobraný malý kúsok zárodočného epitelu zo semenníka. Odobrané tkanivo je následne spracované v laboratóriu a pokiaľ sú získané živé spermie, môžu byť použité na oplodnenie pomocou techniky ICSI.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore