Aký je rozdiel medzi infertilitou a sterilitou?

Podľa medzinárodnej klasifikácie sa termín infertilita – znížená neplodnosť – používa v prípade, že žena neotehotnie do jedného roku  pravidelného nechráneného pohlavného styku. Po dvoch rokoch sa hovorí o sterilite.

Za ako dlho by mala žena otehotnieť?

Pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku by mala žena otehotnieť do 3-6 mesiacov.

Kedy začať pátrať po možných príčinách neplodnosti?

Veľmi záleží na veku ženy. U žien mladších ako 35 rokov by som konzultáciu v špecializovanej ambulancii pre liečbu neplodnosti a základné vyšetrenie odporučil po pol roku. U žien starších ako 36 rokov už po troch mesiacoch.

Prečo nepočkať s vyšetrením dlhšie? U starších partnerov dokonca už po troch mesiacoch?

Odporúčame iba vyšetrenie možných príčin, nie liečbu. Skúsenosti ale, bohužiaľ, ukazujú, že až 90% párov, ktoré tieto vyšetrenia podstúpia, budú liečbu potrebovať. U starších párov je s liečbou potrebné začať čo najskôr. Vo veku nad 37 rokov sa výrazne znižuje kvalita vajíčok, a tým sa zvyšuje riziko vrodených vývojových vád. Zdravotné poisťovne hradia liečbu neplodnosti do 39. narodenín ženy.

Je častejšou príčinou neplodnosti páru muž alebo žena?

Asi pred šiestimi rokmi nebol väčší rozdiel medzi frekvenciou porúch  plodnosti žien a mužov. V súčasnej dobe sa príčina neplodnosti u žien pohybuje okolo 30%. U mužov nachádzame poruchy smpermiogenézy až u 90% mužov.

Ako neplodnosť liečiť?

Bez podrobného vyšetrenia oboch partnerov nie je možné stanoviť ideálny priebeh liečby.

Sú ku konzultácii a vyšetreniu vo vašich ambulanciách potrebné nejaké odporúčania?

Na objednanie a vyšetrenie v našich špecializovaných ambulanciách nie je potrebné žiadne odporučenie. Stačí sa objednať na tel.: 00421(0)43 4271201, 043 4306 148, 0918 702 986, 0911 825 297, alebo využite kontaktný formulár na našich stránkach.

Môj gynekológ mi predpísal tabletky na ovuláciu, ako dlho ich môžem užívať?

Najskôr by som zdôraznil, že predpísaniu liekov na ovuláciu by malo predchádzať minimálne vyšetrenie spermiogramu partnera. Pokiaľ žena neotehotnie po troch mesiacoch, odporúčam podrobnejšie vyšetrenie oboch partnerov.

Aké vyšetrenie mi odporúčate podstúpiť?

Ide o úplne individuálny prístup ku každému páru. Medzi základné vyšetrenia by mal patriť spermiogram, hormonálny profil ženy a imunologické vyšetrenie. V súčasnej dobe sa ako veľmi dôležité ukazuje testovanie funkčných vlastností spermií, najmä test integrity DNA.

IUI alebo IVF?

Každý lekár dá vždy určite prednosť menej náročnému spôsobu liečby, ako je IUI. Avšak pre úspech IUI je potrebné splnenie základných predpokladov – do maternice musí byť zavedených okolo desať miliónov pohyblivých spermií, morfológia spermií by mala byť v norme, nutná je tiež priechodnosť vajcovodov a prebiehajúca ovulácia na ováriu. Spermie by zároveň mali byť vyšetrené na prítomnosť autoprotilátok – IBT test. Aj po splnení všetkých týchto predpokladov sa úspešnosť IUI pohybuje pod 15%.

ICSI/PICSI/IMSI?

Pred rozhodnutím o uskutočnení PICSI odporúčame uskutočniť testy integrity DNA spermií. PICSI vyberá spermie na základe ich funkčných vlastností. Metóda IMSI vyberá spermie pri veľmi veľkom mikroskopickom zväčšení. Nie vždy platí, že najdrahšia metóda je tá najlepšia – výber metódy oplodnenia nechajte na skúsenostiach našich odborníkov a výsledkoch vyšetrení.

Ako dlho kultivovať embryá?

Čím dlhšie sa embryá kultivujú, tým viac sa preukáže ich kvalita a schopnosť ďalšieho vývoja. Druhý deň kultivácie majú embryá štyri bunky a šanca na otehotnenie je asi 25%. Tretí deň sú embryá 7-10 bunečné a začínajú kompaktovať. Šanca na graviditu je okolo 35-40%. Piaty až šiesty deň sa vytvoria blastocysty, ktoré majú okolo 120-200 buniek, začína sa diferenciácia buniek na bunky, z ktorých sa tvorí embryo, a časť, z ktorej vzniká placenta. Toto štádium dosiahne iba menšia časť embryí (okolo 30%), ale ich šanca na ďalší rast v maternici je okolo 50-55%. Transfer blastocýst  znižuje počet neúspešných embryotransferov a znižuje počet zbytočne zamrazovaných embryí.

Podmienkou zisku kvalitných blastocýst je špeciálne laboratórne vybavenie, kvalitný embryologický tím a dlhodobé skúsenosti.

Koľko embryí zaviesť do maternice?

Odporúčame transfer iba jedného embrya – blastocysty. Pokiaľ je vykultivovaných viac embryí, sú ďalšie embryá zamrazené a v prípade neúspechu sú postupne po ich rozmrazení po jednom transferované. Výrazne sa tak zvyšuje šanca na otehotnenie v jednom cykle (pri zisku 3 kvalitných embryí transferovaných vždy po jednom sa kumulatívna úspešnosť pohybuje okolo 90%).

Akú šancu na tehotenstvo má čerstvé a akú rozmrazené embryo?

V súčasnej dobe sa k mrazeniu embryí využíva technika zvaná VITRIFIKÁCIA. Vitrifikačné postupy boli zdokonalené v spolupráci so spoločnosťou Genea. Vďaka tomu je pravdepodobnosť gravidity po zavedení čerstvých a rozmrazených embryí rovnaká a síce, viac ako 50%.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Využite možnosť položiť svoju otázku našim IVF špecialistom v diskusii alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

MUDr. Peter Krajkoviuč

MUDr. Peter Krajkovič

Vedúci lekár Sanatória Helios SK a Sanatória Helios Banská Bystrica

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top