Sanatórium Helios Martin

Mgr. Jana Mikulová

Vedúca koordinátorka

Bc. Anna Muráriková

Koordinátorka

PhDr. Zuzana Thomková

Koordinátorka

Sanatórium Helios Banská Bystrica

Bc. Dominika Dudášová

Vrchná sestra, koordinátorka, pôrodná asistentka

Mgr. Zuzana Majerová

Zdravotná sestra, koordinátorka

Mgr. Aneta Murgašová

Zdravotná sestra, koordinátorka

Sanatórium Helios Košice

PhDr. Bc. Monika Macková

Vrchná sestra, koordinátorka

Bc. Anna Dragošková

Sestra, vedúca koordinátorka

Mgr. Natália Bernátová

Sestra, koordinátorka

Sanatórium Helios Bratislava

Tatiana Hájková

Zdravotná sestra, koordinátorka


Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top