Social freezing

Pojmom „social freezing“ je označované zamrazenie (vitrifikácia) vlastných vajíčok alebo spermií a ich uchovávanie pri veľmi nízkych teplotách preto, aby v budúcnosti bola zachovaná možnosť priviesť na svet vlastného potomka.

Kryokonzervácia pohlavných buniek (oocytov alebo spermií) patrí medzi novšie metódy asistovanej reprodukcie. Kryokonzerváciu zárodočných buniek v praxi umožnila tzv. ultrarýchla metóda mrazenia – vitrifikácia. Pri vitrifikácii nedochádza k takému poškodeniu buniek ako tomu bolo u predtým používaného tzv. pomalého mrazenia, čo je zvlášť v prípade vajíčok úplne zásadné. Skladovanie prebieha v Dewarových nádobách s tekutým dusíkom pri teplote takmer -196 stupňov Celzia a dĺžka uskladnenia nie je obmedzená, môže to byť aj veľa rokov bez toho, aby došlo k zníženiu kvality uchovávaných vzoriek.

Uchovanie vajíčok

Z akých dôvodov sa uvažuje o zamrazení (vitrifikácii) vajíčok?

Životné plány, odloženie materstva

U mladých žien, ktoré nemajú partnera, alebo pre nich momentálne nie je tehotenstvo žiaduce (štúdium, kariéra, bývanie a iné), ale chcú si zachovať svoju reprodukčnú schopnosť do doby, kedy už by to napríklad nebolo prirodzene možné.

V prípade, keď je známe, že žene hrozí zlyhanie vaječníkov a tým aj následná strata plodnosti v budúcnosti, je možné tiež vajíčka zamraziť a uchovať pre budúce použitie.

V prípade náhlych problémov

V deň odberu vajíčok partnerky nie sú k dispozícii partnerove spermie. Dôvody na vznik takejto problematickej situácie môžu byť zdravotné, psychické, dopravné, alebo aj pracovné. V takom prípade je možné získané vajíčka zamraziť.

Pri diagnóze nádorového ochorenia

V prípade, keď je u ženy plánovaná onkologická liečba a hrozí strata plodnosti, je veľmi vhodné vlastné vajíčka vopred zamraziť. Pri liečbe chemoterapiou alebo rádioterapiou bývajú vajíčka znehodnotené.

Prečo sú vajíčka problematickým materiálom na kryokonzerváciu?

Vajíčko je len jedna bunka s veľkým obsahom tekutiny, čo je samo o sebe problematický materiál na zamrazenie. Vajíčko ale navyše obsahuje aparát zvaný meiotické vretienko, ktoré je extrémne náchylné na poškodenie chemikáliami a chladom. Pracovník, ktorý vitrifikáciu vajíčok vykonáva, musí byť teda veľmi skúsený a precízny a technika vitrifikácie musí byť v laboratóriu veľmi dobre zvládnutá.

Hoci je úspešnosť s kryokonzervovanými oocytmi nižšia ako s embryami a zamrazenie vajíčok nie je 100% poistkou vlastného dieťaťa, pre mnoho žien predstavuje jedinú možnosť, ako mať v budúcnosti svojho vlastného potomka. Ženy čoraz častejšie chcú prevziať kontrolu nad svojou plodnosťou aspoň v rozsahu, ktorý je možný.

Aký je ideálny vek na mrazenie vajíčok?

S vekom ženy klesá nielen počet aktívnych vajíčok, ale aj ich kvalita. Tento fenomén sa však netýka maternice. Zaujímavosťou v biológii ženy je, že kvalita jej vajíčok všeobecne klesá rýchlejšie ako jej schopnosť vynosiť dieťa. To je tiež dôvod, prečo staršie ženy môžu mať bez problémov deti s použitím darovaných vajíčok. Pokiaľ si teda žena v mladšom veku nechá zamraziť vajíčka, môže potom sama sebe slúžiť ako darkyňa a v takom prípade možno očakávať vysokú šancu na otehotnenie s rozmrazenými vlastnými vajíčkami. Za optimálnu hranicu pre mrazenie vajíčok považujeme vek 35 rokov.

Ako mrazenie vajíčok (social freezing) prebieha?

Pokiaľ o zamrazení vajíčok uvažujete, objednajte sa cez naše koordinátorky na konzultáciu do ambulancie niektorého z IVF špecialistov alebo využite kontaktný formulár nižšie na tejto stránke.

Po vykonaní základných vyšetrení je určený osobný liečebný plán a hormonálna stimulácia vaječníkov, nasleduje odber vajíčok a ich zamrazenie. Uchovanie vajíčok v tekutom dusíku je možné mnoho rokov.

Uchovanie spermií

Aké sú najčastejšie dôvody na uchovanie spermií?

Pre istotu

Muži sú zvyknutí plánovať a uvažovať pragmaticky. Pokiaľ sa muž rozhodne, že si nechá preventívne uskladniť vlastné spermie, má poistku proti riziku, že stratí plodnosť napríklad následkom úrazu pri športe, pri rizikových aktivitách, alebo aj pri povolaní. Nemusí ísť len o príslušníkov bezpečnostných zborov, ako sú vojaci pred odchodom na misie, alebo hasiči a ďalší. U vodičov z povolania dochádza v priebehu času k významnému zhoršovaniu hodnôt spermiogramu v dôsledku dlhého sedenia a zahrievania tkaniva semenníkov, a tým k narušeniu správnej spermiogenézy. Prakticky v každej profesii možno nájsť rizikové vplyvy, ktoré sa premietajú do mužskej plodnosti. Ide o chemické látky, žiarenie a v neposlednom rade aj stres.

Odhalenie nádorového ochorenia

Môže sa stať, že pri liečbe zhubného nádoru pomocou chemoterapie a rádioterapie dôjde k nenávratnému poškodeniu semenotvorných tkanív. Pred začatím liečby je vhodné dohodnúť sa na zamrazení a uskladnení vzoriek vlastnej spermy pre neskoršie použitie na klinike asistovanej reprodukcie.

Odkladanie založenia rodiny do neskoršieho veku

Tiež vek muža ovplyvňuje úspešnosť otehotnenia a zdravia budúceho potomka. Preto je lepšie uložiť si vzorku spermií v nižšom veku.

Chcete vedieť, ako ste na tom? Objednajte sa v jednom z našich centier cez kontaktný formulár, alebo cez telefónne čísla vybranej recepcie. Radi vás o všetkom podrobne informujeme a celý proces vysvetlíme. Výmenný lístok ani odporúčanie od lekára nepotrebujete.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore