Darcovstvo spermií

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie oproti minulosti značne obmedzil použitie spermií darcu. Používajú sa, pokiaľ pre štandardné metódy nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.

Optimálny darca spermií pre daný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníka, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vybraný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov.

Darca spermií musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Vek 19-35 rokov.
  • Vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie.
  • Negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču.
  • Splnenie kritérií spermiogramu.

Informácie pre darovanie spermií

Vyberte si jedno z našich štyroch centier, ktoré máte najbližšie: Bratislava, Martin, Banská Bystrica alebo Košice na východe Slovenska

Darcovi spermií prináleží kompenzácia do výšky 1000 Eur.

Vyplňte a odošlite kontaktný formulár – kontaktovať Vás budú naši pracovníci andrologického laboratória.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore