Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie oproti minulosti značne obmedzil použitie spermií darcu. Používajú sa, pokiaľ pre štandardné metódy  nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.

Optimálny darca spermií pre daný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníka, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vybraný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov.

Darca spermií musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Vek 19-35 rokov.
  • Vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie.
  • Negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču.
  • Splnenie prísnych kritérií spermiogramu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top