Darcovstvo spermií

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie oproti minulosti značne obmedzil použitie spermií darcu. Používajú sa, pokiaľ pre štandardné metódy  nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.
Optimálny darca spermií pre daný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníka, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vybraný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov.
Darca spermií musí spĺňať nasledujúce podmienky:
– Vek 19-34 rokov.
– Vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie.
– Negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču.
– Splnenie prísnych kritérií spermiogramu.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB