Spojenie s kvalitou – spolupráca Sanatória Helios a kliniky Genea

Sanatórium Helios (najprv v Brne, neskôr v Martine) ako jediné centrum v Európe prevzalo v roku 2002 exkluzívnu licenčnú zmluvu na technológiu IVF z austrálskeho centra asistovanej reprodukcie Genea – World leading fertility (predtým Sydney IVF).

Prečo práve licencia Genea?

 1. Spoločnosť Genea – World leading fertility vznikla v roku 1993. V tejto dobe bola priekopníkom IVF a i v súčasnej dobe je najväčším subjektom v odbore IVF v Austrálii (www.genea.com.au).
 2. Genea má silný a dlhodobý záväzok k podpore výskumu – približne 25% zisku je investovaných späť do výskumu a vývoja IVF technológií – to je hodnota, ktorá ju odlišuje od ostatných IVF kliník.
 3. Genea vyvinula technológie a zariadenia, ktoré používa viac ako 600 kliník po celom svete.
 4. Genea je najlepšia na svete v genetickej analýze embryí (PGT). (viac o PGT)
 5. Genea vyvinula tzv. miniinkubátory (MINC), ktorých zavedenie do prevádzky embryologického laboratória znamenalo revolúciu v navýšení počtu tehotenstiev. MINCy simulujú fyziologické prostredie vajcovodov použitím nízkej koncentrácie kyslíku, poskytujú presne množstvo CO2, ktoré potrebujú embryá k rastu a zachovávajú stálu teplotu (37°C). Po otvorení je v porovnaní s klasickými inkubátormi v miniinkubátoroch dosiahnutá potrebná koncentrácia CO2, teploty a vlhkosti vo výrazne kratšej dobe, čím nie sú narušené optimálne podmienky kultivácie embryí.
Obr.1. Miniinkubátor (MINC) (zdroj: www.cookartlab.com)
Obr.2. Využitie miniinkubátoru v embryologických laboratóriách Sanatória Helios
 1. Genea vyvinula vlastné kultivačné médiá, ktoré sú v súčasnej dobe komerčne dostupné vo viac ako 45 krajinách sveta a používa ich viac ako 600 kliník po celom svete. Momentálne je testovaná už tretia generácia kultivačných médií.
Obr. Kultivačné médiá vyvinuté klinikou Genea
 1. Genea bola prvou klinikou na svete, ktorá zaviedla transfer embryí v štádiu blastocysty. Kultivácia a následne zavedenie embrya v štádiu blastocysty, umožňuje vybrať čo najkvalitnejšie embryá, s predpokladanou dobrou životaschopnosťou – tá je spoľahlivejšie predpovedaná po dlhšej kultivácii. (viac o predĺženej kultivácii)
Obr.1. Trojdenné embryá
Obr. 2. Embryo v štádiu celkom vyhatchovanej blastocysty (FHB) 6. deň kultivácie
 1. S biopsiou blastocýst sme vďaka klinike Genea začali ako prví v Európe. Hlavná výhoda biopsie blastocýst spočíva v tom, že na rozdiel od biopsie trojdenných embryí, kedy je možné vyšetriť iba 1-2 bunky, získame biopsiou 5.(6.) deň viac kvalitného materiálu (3-6 buniek) potrebného k vyšetreniu – tým je vyšetrenie presnejšie. (viac tu)
Obr. Biopsia blastocysty
 1. Vďaka spoločnosti Genea sme s vitrifikáciou embryí začali na Slovensku ako prví. Vitrifikačné metódy používame od roku 2007. V súčasnej dobe máme tak dokonalé metódy vitrifikácie, že úspešnosť s kryokonzervovanými embryami (KET) je vyššia ako s embryami čerstvými. (viac tu)
 2. Genea vyvinula metódu mrazenia oocytov, vďaka ktorej môžeme našim pacientkam ponúknuť uchovanie ich reprodukčných schopností do budúcna. V prípade, že partner nie je schopný odberu alebo nie sú v deň odberu vajíčok k dispozícii spermie, je možné vajíčka úspešne zamraziť a rozmraziť ich až keď spermie k dispozícii máme. Vajíčka je možné tiež mraziť v prípade, že žena nemá partnera a bojí sa straty reprodukčných schopností do budúcna, prípadne podstúpenia onkologickej liečby. (viac tu)
 3. Dlhodobá úspešnosť IVF sa vďaka spolupráci s Geneou pohybuje na veľmi vysokej úrovni. (viac tu)

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top