Rozhodnúť sa ísť cestou asistovanej reprodukcie za počatím vlastného dieťaťa je jedným z najemocionálnejších zážitkov v živote muža a ženy. Preto by vaša voľba kliniky mala byť správna a dobre uvážená. Aby ste mali možnosť vybrať si správne, ponúkame vám fakty na zamyslenie.

Nerozhodujte sa len emocionálne, ale aj vedecky

Vďaka exkluzívnej licenčnej zmluve s austrálskou klinikou Genea, ktorá je nie len najúspešnejšou IVF klinikou na svete, ale aj svetovým lídrom vo výskume a vývoji metód a techník asistovanej reprodukcie, sme v Sanatóriu Helios o krok vpred oproti ostatným centrám na Slovensku. Genea každoročne investuje obrovské prostriedky a úsilie do výskumu a vývoja. Fakty hovoria za všetko. Viac ako 600 kliník na celom svete, vrátane Slovenska, kultivuje embryá v inkubátoroch a médiách vyvinutých klinikou Genea. Genea bola prvou klinikou na svete, ktorá úspešne zaviedla preimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) na 5-denných embryách. Teraz je najúspešnejšou PGD klinikou na svete. Embryológovia robiaci PGD v Sanatóriu Helios boli vyškolení odborníkmi na PGD priamo v austrálskom Sydney. (viac informácií o spolupráci s Geneou

Vstupné vyšetrenie

K základným vyšetreniam už dávno nepatrí iba spermiogram a hormonálny profil. V Sanatóriu Helios robíme u partnera komplexné vyšetrenie kvality spermií, vrátane testu integrity DNA a testu autoprotilátok proti spermiám. U partnerky potom imunologické vyšetrenia. Ponúkame tiež služby klinického genetika. V indikovaných prípadoch je u partnerov vykonané genetické vyšetrenie z periférnej krvi – karyotyp alebo ďalšie genetické vyšetrenia. Tieto komplexné vyšetrenia nám potom umožnia správnu voľbu metódy na oplodnenie vajíčok, prípadne indikujú nutnosť PGD vyšetrenia (viac o vstupných vyšetreniach

Voľba metódy pre oplodnenie vajíčok

Keďže sú všetky diagnostické vyšetrenia na spermiách robené podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), umožňuje nám výsledok spermiogramu výber optimálnej metódy pre oplodnenie vajíčok. Ak spermiogram spĺňa kritériá pre normospermiu, dávame prednosť prirodzenejšej, tzv. klasickej metóde oplodnenia. V prípade patológií v spermiograme volíme oplodnenie metódou ICSI  – pomocou mikromanipulátoru vpravíme jednu spermiu priamo do vajíčka. Ak objavíme zníženú integritu u DNA spermií, volíme metódu PICSI. Táto metóda je tiež ponúkaná v prípadoch, kedy zlyhá ICSI, alebo má pacientka v anamnéze prerušené tehotenstvo. Ďalšou možnosťou ako vybrať spermie na oplodnenie je metóda IMSI.

Pokiaľ nie sú v ejakuláte nájdené žiadne spermie, je zvolená metóda TESE (mikrochirurgický odber testikulárneho tkaniva zo semenníku). V prípade zlyhania všetkých dostupných metód je možné použiť na oplodnenie vajíčok partnerky spermie od darcu alebo odobrané vajíčka zamraziť. (viac o metódach

Predĺžená kultivácia

V snahe redukovať viacnásobné tehotenstvá a jeho riziká sa postupne znižuje počet transferovaných embryí. Je však potrebné vybrať embryá čo najkvalitnejšie, s predpokladanou dobrou životaschopnosťou – tá je spoľahlivejšie predvídaná pri dostatočne dlhej kultivácii (do 5.-6. dňa). To však dovoľuje iba zavedenie sekvenčných médií a vhodných kultivačných podmienok. Vďaka kvalitnej predĺženej kultivácii si potom môžeme s rovnakou úspešnosťou dovoliť zavádzať len jedno embryo (tzv. single embryo transfer) a vyšetrovať embryá efektívnejšie pomocou metód PGD 5. a 6. deň kultivácie – v štádiu blastocysty). (viac o predĺženej kultivácii

Mrazenie embryí a vajíčok

V Sanatóriu Helios využívame na mrazenie embryí metódy vitrifikácie už od roku 2007. Vďaka tomuto spôsobu mrazenia nedochádza k rozsiahlemu poškodeniu tkanív embrya pri tvorbe ľadových kryštálov, čo výrazne zvyšuje úspešnosť kryoembryotransferov. V Sanatóriu Helios sme v roku 2010 zaviedli novú metódu mrazenia embryí – tzv. Cryotop vitrifikáciu, označovanú tiež ako „ultra-rapid freezing“. Metóda Cryotop vitrifikácie nám úspešne umožňuje mraziť nie len embryá, ale aj vajíčka, čo bolo v minulosti veľmi komplikované. (viac o metódach vitrifikácie

Úspešnosť

Od začiatku roku 2011 striktne zavádzame iba 1 embryo a aj napriek tomu celková úspešnosť tehotenstiev po čerstvom transfere v priemere neklesla pod 50%. Od doby, kedy sme začali používať na mrazenie embryí metódu Cryotop vitrifikácie (r. 2007), je úspešnosť kryoembryotransferov porovnateľná s úspešnosťou po čerstvom transfere. Aj to výrazne zvyšuje celkovú úspešnosť cyklov – za predpokladu, že rozdelíme 2 kvalitné embryá do 2 transferov, stúpa šanca na tehotenstvo na viac ako 75% už v jednom cykle. Na dosiahnutie tehotenstva teda väčšina pacientiek potrebuje menej ako 3 embryotransfery (=štatisticky 1 IVF cyklus, keďže v priemere získavame 3 kvalitné embryá v jednom IVF cykle). S využitím techník PGD rastie úspešnosť priemerne viac ako o 15%, šanca je teda 65% už pri zavedení jedného čerstvého embrya. (viac o našich výsledkoch

Techniky PGD (preimplantačnej genetickej diagnostiky)

Ako prvý na Slovensku sme začali realizovať preimplantačnú genetickú diagnostiku na 5-6 dňových embryách – blastocystách. Hlavná výhoda biopsie blastocýst spočíva v tom, že na rozdiel od biopsie trojdenných embryí, kedy je možné vyšetriť iba 1-2 bunky, získame biopsiou 5. (6. deň) viac kvalitného materiálu (3-6 buniek) potrebného k vyšetreniu – tým je vyšetrenie presnejšie.

Všeobecne sú na PGD využívané dva postupy – na úrovni chromozómov a na úrovni génov (PCR). Preimplantačný genetický screening a preimplantačná genetická diagnostika sú indikované v prípadoch, kedy je pacientka vyššieho veku, opakovane potratila alebo sú zistené chromozómové prestavby – translokácie. Metódy PGS/PGD umožňujú nájsť poruchy v počte a stavbe chromozómov, ktoré by mohli viesť k vzniku vrodených vývojových vád a iných ochorení. Použitie PGD metód zvyšuje šancu na otehotnenie až na 65% po zavedení jedného embrya.

Metóda PCR slúži k analýze konkrétneho – v rodine zisteného – monogénneho ochorenia (napr. Huntingtonova chorea, cystická fibróza, polycystické ľadviny, tuberózna skleróza a mnoho ďalších) – vyšetrením a zavedením zdravého embrya predídeme ďalšiemu dedičnému prenášaniu i veľmi závažných a ťažko liečiteľných chorôb na potomstvo. (viac informácií o PGD)  

Komplexná starostlivosť o pacienta 

Okrem bežných gynekologických ambulancií ponúkame aj špecializované ambulancie – ultrazvukovú a prenatálnu diagnostiku. Robíme tiež operatívnu liečbu – konizácie, dilatácie, hysteroskopie, revízie dutiny maternice, a iné (viac informácií o gynekologických operáciách). 

Veríme, že informácie na našich webových stránkach budú pre vás užitočné. Pokiaľ máte po ich prezretí pocit, že by Sanatórium Helios mohla byť tá správna voľba, stačí len zavolať a objednať sa na telefónnom čísle 0434 271 201, 0434 306 148, 0918 702 986, 0911 825 297 alebo pomocou niektorého z našich kontaktných formulárov.Pre objednanie na akékoľvek vyšetrenie, zákrok alebo konzultáciu v Sanatóriu Helios nepotrebujete odporučenie ani žiadanku od svojho ošetrujúceho lekára. 

Naším prianím je, aby ste sa u nás vždy cítili dobre a odchádzali od nás spokojní. 

Tešíme sa na vašu návštevu

Kolektív Sanatória Helios

Kontaktný formulár

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top