Ako vybrať to pravé centrum asistovanej reprodukcie

Rozhodnúť sa ísť cestou asistovanej reprodukcie za počatím vlastného dieťaťa je jedným z najemocionálnejších zážitkov v živote muža a ženy. Preto by vaša voľba kliniky mala byť správna a dobre uvážená. Aby ste mali možnosť vybrať si správne centrum asistovanej reprodukcie, ponúkame vám fakty na zamyslenie.

Nerozhodujte sa len emocionálne, ale aj vedecky

Vďaka exkluzívnej licenčnej zmluve s austrálskou klinikou Genea, ktorá je nie len najúspešnejšou IVF klinikou na svete, ale aj svetovým lídrom vo výskume a vývoji metód a techník asistovanej reprodukcie, sme v Sanatóriu Helios o krok vpred oproti ostatným centrám na Slovensku. Genea každoročne investuje obrovské prostriedky a úsilie do výskumu a vývoja. Fakty hovoria za všetko. Viac ako 600 kliník na celom svete, vrátane Slovenska, kultivuje embryá v inkubátoroch a médiách vyvinutých klinikou Genea. Genea bola prvou klinikou na svete, ktorá úspešne zaviedla preimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) na 5-denných embryách. Teraz je najúspešnejšou PGD klinikou na svete. Embryológovia robiaci PGT (preimplantačné genetické testovanie) v Sanatóriu Helios boli vyškolení odborníkmi priamo v austrálskom Sydney. (viac informácií o spolupráci s Geneou

Vstupné vyšetrenie

K základným vyšetreniam už dávno nepatrí iba spermiogram a hormonálny profil. V Sanatóriu Helios robíme u partnera komplexné vyšetrenie kvality spermií, vrátane testu integrity DNA a testu autoprotilátok proti spermiám. U partnerky potom imunologické vyšetrenia. Ponúkame tiež služby klinického genetika. V indikovaných prípadoch je u partnerov vykonané genetické vyšetrenie z periférnej krvi – karyotyp alebo ďalšie genetické vyšetrenia. Tieto komplexné vyšetrenia nám potom umožnia vybrať správnu voľbu metódy na oplodnenie vajíčok, prípadne indikujú nutnosť PGT vyšetrenia (viac o vstupných vyšetreniach

Voľba metódy pre oplodnenie vajíčok

Keďže sú všetky diagnostické vyšetrenia na spermiách robené podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), výsledok spermiogramu nám umožňuje výber optimálnej metódy pre oplodnenie vajíčok. Ak spermiogram spĺňa kritériá pre normospermiu, dávame prednosť prirodzenejšej, tzv. klasickej metóde oplodnenia. V prípade patológií v spermiograme volíme oplodnenie metódou ICSI  – pomocou mikromanipulátoru vpravíme jednu spermiu priamo do vajíčka. Ak objavíme zníženú integritu u DNA spermií, volíme metódu PICSI. Táto metóda je tiež ponúkaná v prípadoch, kedy zlyhá ICSI, alebo má pacientka v anamnéze prerušené tehotenstvo. Ďalšou možnosťou ako vybrať spermie na oplodnenie je metóda IMSI.

Pokiaľ nie sú v ejakuláte nájdené žiadne spermie, je zvolená metóda TESE (mikrochirurgický odber testikulárneho tkaniva zo semenníka). V prípade zlyhania všetkých dostupných metód je možné použiť na oplodnenie vajíčok partnerky spermie od darcu alebo odobrané vajíčka zamraziť. (viac o metódach

Predĺžená kultivácia

V snahe redukovať viacnásobné tehotenstvá a jeho riziká striktne transferujeme jedno kvalitné embryo. Je však potrebné vybrať čo najkvalitnejšie embryo, s predpokladanou dobrou životaschopnosťou – tá je spoľahlivejšie predvídaná pri dostatočne dlhej kultivácii (do 5.-6. dňa). To však dovoľuje iba zavedenie sekvenčných médií a vhodných kultivačných podmienok. Vďaka kvalitnej predĺženej kultivácii si potom môžeme dovoliť zavádzať len jedno embryo (tzv. single embryo transfer) a vyšetrovať embryá efektívnejšie pomocou metód PGT 5. a 6. deň kultivácie – v štádiu blastocysty). (viac o predĺženej kultivácii

Mrazenie embryí a vajíčok

V Sanatóriu Helios využívame na mrazenie embryí metódy vitrifikácie už od roku 2007. Vďaka tomuto spôsobu mrazenia nedochádza k rozsiahlemu poškodeniu tkanív embrya pri tvorbe ľadových kryštálov, čo výrazne zvyšuje úspešnosť kryoembryotransferov. V Sanatóriu Helios sme v roku 2010 zaviedli novú metódu mrazenia embryí – tzv. Cryotop vitrifikáciu, označovanú tiež ako „ultra-rapid freezing“. Metóda Cryotop vitrifikácie nám úspešne umožňuje mraziť nie len embryá, ale aj vajíčka, čo bolo v minulosti veľmi komplikované. (viac o metódach vitrifikácie

Úspešnosť

V Sanatóriu Helios striktne zavádzame iba 1 embryo a aj napriek tomu celková úspešnosť tehotenstiev po čerstvom transfere v priemere neklesla pod 50%. Perfektná kryokonzervácia embryí a vajíčok je pre vaše výsledky zásadná. Sme prvé centrum asistovanej reprodukcie, ktoré zaviedlo postupy vitrifikácie a tzv. freeze all cykly, kedy je namiesto čerstvého transferu preferovaný embryotransfer v prirodzenom cykle (KET). Úspešnosť pôrodov detí po transferoch v prirodzenom cykle je takmer o polovicu vyššia.

Za predpokladu, že rozdelíme 2 kvalitné embryá do 2 transferov, stúpa šanca na tehotenstvo na viac ako 75% už v jednom cykle. Na dosiahnutie tehotenstva teda väčšina pacientiek potrebuje menej ako 3 embryotransfery (=štatisticky 1 IVF cyklus, keďže v priemere získavame 3 kvalitné embryá v jednom IVF cykle). S využitím techník PGT rastie úspešnosť priemerne viac ako o 15%, šanca je teda 65% už pri zavedení jedného čerstvého embrya. (viac o našich výsledkoch).

Techniky PGT (preimplantačného genetického testovania)

S odberom buniek pre PGT z embryí v štádiu blastocysty (5. – 6. deň vývoja embrya) sme začali ako prví na Slovensku. Hlavná výhoda biopsie blastocýst spočíva v tom, že na rozdiel od biopsie trojdňových embryí, kedy je možné vyšetriť iba 1-2 bunky, získame biopsiou 5. (6. deň) viac kvalitného materiálu (3-6 buniek) potrebného k vyšetreniu – tým je vyšetrenie presnejšie.

Techniky preimplantačného genetického testovania u nás dlhodobo zvyšujú úspešnosť pôrodov o viac ako 30 %.

Komplexná starostlivosť o pacienta 

Okrem bežných gynekologických ambulancií ponúkame aj špecializované ambulancie – ultrazvukovú a prenatálnu diagnostiku. Robíme tiež operatívnu liečbu – konizácie, dilatácie, hysteroskopie, revízie dutiny maternice, a iné (viac informácií o gynekologických operáciách). 

Veríme, že informácie na našich webových stránkach budú pre vás užitočné. Pokiaľ máte po ich prezretí pocit, že by Sanatórium Helios mohla byť tá správna voľba, stačí len zavolať a objednať sa na telefónnom čísle recepcie vybranej pobočky alebo pomocou niektorého z našich kontaktných formulárov. Pre objednanie na akékoľvek vyšetrenie, zákrok alebo konzultáciu v Sanatóriu Helios nepotrebujete odporučenie ani žiadanku od svojho ošetrujúceho lekára. 

Naším prianím je, aby ste sa u nás vždy cítili dobre a odchádzali od nás spokojní. 

Tešíme sa na vašu návštevu

Kolektív Sanatória Helios

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore