Embryotransfer

Embryotransfer (zavedenie embrya do maternice) odporúčame robiť po tzv. predĺženej kultivácii, tj. kultivácii do 5.-6. dňa vývoja embryí – štádia blastocysty.

Predĺžená kultivácia patrí k nadštandardným úkonom nehradeným zdravotnou poisťovňou – cena úkonu je 220 €.

Odporúčame robiť tzv. single embryotransfer (SET) = transfer jedného kvalitného embrya. Už takmer dva roky striktne uskutočňujeme SET s úspešnosťou viac ako 50%.

Pri rozdelení 2 embryí do 2 transferov rastie šanca na tehotenstvo až na 75%, pri zavedení dvoch embryí naraz sa šanca nezvýši. Percento viacnásobných tehotenstiev je však veľmi vysoké (až 38%).

O počte transferovaných embryí rozhodujete vy po konzultácii s embryológom a lekárom. 

Preferujeme transfer jedného embrya. Nebojíme sa zavádzať iba jedno embryo, pretože si stojíme za kvalitou našej kultivácie. Vieme, že šanca na otehotnenie nerastie s počtom zavedených embryí, ale s počtom transferov kvalitných embryí. Pri embryotransfere, ktorý prebieha ambulantne, gynekológ zavádza embryo pomocou tenkého katétra do maternice.

Po transfere si poležíte 10 minút v pokoji na lôžku.

Budete poučená ako ďalej postupovať a obdržíte podrobnú správu pre Vášho gynekológa o celkovom priebehu liečby a stave Vašich embryí.

Kvalitné embryá, ktoré neboli transferované, je možné po dohode s embryológom zamraziť (kryokonzervácia).

V prípade neúspechu je možné zamrazené embryá hneď v nasledujúcom cykle transferovať bez toho aby žena musela znovu absolvovať hormonálnu stimuláciu a odber vajíčok (viď Kryoembryotransfer). 

Keď na základe našich skúseností uznáme, že embryá nemajú dostatočnú kvalitu k uskutočneniu embryotransferu, v záujme pacientky tento transfer neodporučíme.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore