MUDr. Peter Krajkovič

Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.

Od roku 1999 pôsobil ako gynekológ/pôrodník na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine.

V roku 2005 zahájil svoje pôsobenie v Sanatóriu Helios v Martine, kde sa v roku 2007 stal vedúcim lekárom a od roku 2015 je vedúcim lekárom aj v Sanatóriu Helios v Banskej Bystrici.

O rok neskôr úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore reprodukčná medicína.

Aktívne sa zúčastňuje kongresov a odborných seminárov, kde prednáša o problematike asistovanej reprodukcie.

Absolvoval odborné stáže na Universitäts Klinik v Zűrichu a v Sanatoriu Helios v Brne. Je členom sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore