Azoospermia

Čo je azoospermia?

Azoospermia je chýbanie spermií v ejakuláte. Hlavné príčiny azoospermie sú dve: porucha tvorby spermií v semenníkoch a uzáver semenovodov a odvodových ciest pre spermie. Porucha tvorby spermií môže mať príčinu priamo v semenníkoch, ale príčiny môžu byť aj inde. Najčastejšími príčinami sú genetické ochorenia, napr. Klinefelterov syndróm, nezostúpené (retinované) semenníky, úrazy semenníkov, nádorové ochorenia spojené s chemoterapiou a rádioterapiou, užívanie androgénov (mužských hormónov, napríklad na zvýšenie svalovej hmoty), hormonálne poruchy a mnohé iné.

Uzáver semenovodov je možný pri cystickej fibróze, umelo vyvolaný je po vazektómií.

Samostatnou kapitolou je retrográdna ejakulácia, kedy sa ejakulát semenovodmi dostáva spätne do močového mechúra a spermie sa objavujú v moči. Muž nemá žiadny ejakulát alebo len minimálne množstvo. Tento stav je možné zistiť vyšetrením moču na prítomnosť spermií.

Ako mám teda postupovať, keď mi bola zistená azoospermia?

Pri jednorazovom zistení azoospermie je vhodné s odstupom času zopakovať spermiogram. Pri potvrdení azoospermie je vhodné zisťovať príčinu azoospermie – realizuje sa urologické vyšetrenie, hormonálne odbery, USG semenníkov, genetické vyšetrenie, vyšetrenie karyotypu, mutácií cystickej fibrózy a polámaný Y chromozóm.

Mám teda ešte šancu aj pri zistenej azoospermii počať vlastné dieťa?

Azoospermiu je pri snahe otehotnieť potrebné riešiť  v centre asistovanej reprodukcie. Podrobnejším vyšetrením spermiogramu je niekedy možné aj u pánov so zistenou azoospermiou nájsť malý počet spermií. Na umelé otehotnenie je potrebná jedna kvalitná spermia na oplodnenie jedného kvalitného vajíčka.

U pánov s potvrdenou azoospermiou je možné zvažovať aj operačné riešenie – hľadanie spermií v semenníkoch, alebo v nadsemenníkoch.

Ako prebieha operačné získavanie spermií?

Operácia MESA/TESE je relatívne jednoduchá operácia,  krátkym rezom na miešku (z malej časti tkaniva semenníka alebo nadsemenníka) sa vyhľadávajú mikroskopicky spermie. Nájdené spermie je možné použiť na oplodnenie vajíčok partnerky alebo zamraziť. V našom centre máme úspešnosť nájdenia spermií pri operácii TESE 63 %.Ak pri operácii nenájdeme žiadne spermie, alebo ak sa pár rozhodne otehotnieť s použitím spermií od anonymného darcu,  je možné realizovať  insemináciu alebo IVF s použitím darcovských spermií. Darca spermií je anonymný, 100 % – ne zdravý, má opakovane zrealizované zdravotné testy.

MUDr. Peter Krajkoviuč

MUDr. Peter Krajkovič

Vedúci lekár Sanatória Helios SK a Sanatória Helios Banská Bystrica

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore