Kryokonzervácia oocytov

Vďaka dokonalo vyvinutej metóde mrazenia sa skutočnosťou stalo to, v čo veľa ľudí roky iba dúfalo – dokážeme zamraziť vajíčka tak, že si zachovajú svoju kvalitu aj po rozmrazení za niekoľko rokov.

Kryokonzervácia oocytov (vajíčok) patrí medzi pomerne nové metódy asistovanej reprodukcie. Úspešnou sa stala až vďaka zavedeniu tzv. ultrarýchlej metódy mrazenia – vitrifikácii.

Vitrifikácia, čoby metóda kryokonzervácie embryí, je v Sanatóriu Helios používaná už od roku 2007. Veľkým krokom vpred v úspešnosti kryoembryotransferov bolo zavedenie istej modifikácie vitrifikačnej metódy používanej predtým – tzv. Cryotop vitrifikácia. S touto metódou dosahujeme dlhodobo rovnaké výsledky ako u transferov čerstvých embryí.

Vďaka tak dokonalej metóde mrazenia môžeme našim pacientkam ponúknuť aj kryokonzerváciu oocytov (vajíčok). Oocyty sú vďaka svojej veľkej náchylnosti k fyzikálnemu alebo chemickému poškodeniu problematickejším materiálom ku kryokonzervácii než embryá. Pri mrazení môže dôjsť k poškodeniu deliaceho vretienka alebo jeho nežiadúcej aktivácii chladom.

I keď je úspešnosť s kryokonzervovanými oocytmi nižšia ako s embryami, pre množstvo žien predstavuje jedinú možnosť ako mať v budúcnosti svoje vlastné dieťa.

Najčastejšími dôvodmi, prečo si ženy nechávajú zamraziť oocyty je hroziaca strata plodnosti, tzn. onkologická liečba, chemoterapia, rádioterapia alebo hroziace ovariálne zlyhanie. Ďalším dôvodom môže byť fakt, že žena nemá partnera a obáva sa, že v dobe, kedy partnera mať bude, už nebude plodná.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore