IMSI

Pri metóde IMSI (intracytoplasmatic morfologically selected sperm injection) je používané veľké mikroskopické zväčšenie (>6000x) kvôli dôkladnému morfologickému výberu spermie pre injekciu do vajíčka (ICSI).

Bežné oplodnenie vajíčok pomocou metódy ICSI je robené pri relatívne malom zväčšení umožňujúcom výber spermie, ktorá je pohyblivá a na prvý pohľad morfologicky v poriadku. V prípade niektorých pacientov však takýto výber nemusí byť dostačujúci a je potrebné urobiť dôkladný morfologický rozbor spermie.

Morfologické vyšetrenie organel motilných spermií (tzv. metóda MSOME) umožňuje embryológovi pri veľkom zväčšení vybrať kvalitnú pohyblivú spermiu s peknou morfológiou jadra a bez vakuol v hlavičke. Táto spermia je následne metódou ICSI vpravená do vajíčka. Spojením metódy MSOME s metódou ICSI vznikla metóda IMSI – je nádejou pre neplodné páry, u ktorých ostatné techniky asistovanej reprodukcie zlyhávajú.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore