5

Obr. 2. Embryo v štádiu celkom vyhatchovanej blastocysty (FHB) 6. deň kultivácie