Naše výsledky

 
Nakoľko nám ide o prezentáciu skutočne objektívnych výsledkov, udávame výsledky reálnych neskreslených dát za obdobie január – december 2016.
Nie je pravda, že všetky centrá asistovanej reprodukcie (IVF centrá) pracujú rovnakým spôsobom, že majú rovnaké postupy, používajú rovnaké materiály a prístroje, majú rovnako vyškolený personál, a získavajú embryá rovnakej kvality. Cenu za IVF zaplatíte všade na Slovensku podobnú. Taktiež zdravotná poisťovňa za Vás zaplatí každému centru rovnako. Ale Vaša šanca naplniť svoj sen, otehotnieť a porodiť zdravé dieťa, sa medzi jednotlivými centrami výrazne odlišuje, čo jednoznačne vidieť na weboch slovenských IVF centier.
V súčasnej dobe bohužiaľ neexistuje nezávislá databáza, ktorá by objektívne porovnávala úspešnosť jednotlivých centier. Dostupné údaje sú vždy súhrnné a nie vždy aktuálne. Preto sa snažíme svoje výsledky vysvetliť a odhaliť čo najviac. Vychádzame z našich dlhoročných skúsenosti a tiež zo skúseností získaných v spolupráci s celosvetovým lídrom výskumu v oblasti IVF, austrálskou spoločnosťou GENEA, ktorých exkluzívnu licenčnú zmluvu vlastníme už mnoho rokov.
Každé centrum uvádza výsledky/úspešnosť inak. Pre jasnú predstavu uvádzame výsledky pozitívnych tehotenských testov (G+), klinické tehotenstvá s preukázanou akciou srdca plodu (ASP+) a pôrody (P). Informácie z pôrodov, bohužiaľ nie sme vždy schopní získať úplne kompletne (najmä od zahraničných pacientov), je teda možné, že by sa percento ešte mierne zvýšilo.
Naše štandardné postupy zahŕňajú:
– Pred zahájením liečby vykonávame komplexné vyšetrenie oboch partnerov.
– Vykonávame monitorovanú stimuláciu s 3 – 4 pravidelnými kontrolami (odbery krvi a ultrazvukové vyšetrenie).
– Snažíme sa o optimálne načasovanie odberu vajíčok aj transferu. Niekedy je potrebné stimuláciu podľa výsledku kontrol predĺžiť, alebo naopak skrátiť. Preto pracujeme 7 dní v týždni. Časovo sa prispôsobujeme, aby bol dosiahnutý optimálny výsledok.
– Vždy vykonávame tzv. predĺženú kultiváciu do 5. – 6. dňa vývoja embryí a transferujeme výlučne embryá v štádiu blastocysty.
– Transferujeme iba jedno embryo, vždy po predĺženej kultivácii a v správnej dobe, vzhľadom k fáze cyklu.
– Vykonávame (v spolupráci so SH Brno) PGS (preimplantačný genetický screening) embryí. Je to vyšetrenie, ktoré pomáha vylúčiť geneticky chybné embryá z ďalšieho použitia. Zvyšuje sa tak úspešnosť a skracuje doba potrebná na zdravé tehotenstvo.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB