1. košický deň neplodnosti – odborný seminár

V Sanatóriu Helios Košice sme zahájili krásnu tradíciu. V piatok 26.05.2023 sme zorganizovali 1. KOŠICKÝ DEŇ NEPLODNOSTI. Na tomto odbornom seminári sa zúčastnili obvodní gynekológovia z celého východného Slovenska a naši odborní pracovníci im počas niekoľkých prednášok predstavili našu prácu a postupy. Súčasťou prednášok bola aj bohatá diskusia.

Medzi prednášajúcimi nechýbal vedúci lekár Sanatória Helios Košice MUDr. Peter Hladký, andrologický laborant Mgr. Ľuboš Čomor, PhD. (tiež Sanatórium Helios Košice), vedúci lekár Sanatória Helios Martin a Banská Bystrica MUDr. Peter Krajkovič a vedúca LIVF v Sanatória Helios Martin Ing. Hana Gocníková, PhD. Veľmi vzácnym hosťom a prednášajúcim bol doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD. so svojou prednáškou o endometrióze a nových trendoch v jej liečbe.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore