MUDr. Peter Hladký

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pôsobil vo Fakultnej nemocnici Ostrava-Poruba, neskôr na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Svoje odborné vedomosti potvrdil absolvovaním atestačnej skúšky v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a v roku 2019 úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore Reprodukčná medicína na Univerzite Komenského v Bratislave.

Liečbe neplodnosti sa venuje od roku 2014 a od roku 2016 je vedúcim lekárom Sanatória Helios Košice.

Je členom sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Svoje vedomosti a skúsenosti pravidelne sprostredkúva v odborných článkoch a prednáškach, na odborných kongresoch a seminároch.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore