Mraziť alebo vkladať?

V našom centre odporúčame pacientkam mrazenie všetkých vhodných embryí a vklad až v nasledujúcom „prirodzenom“ cykle. Výsledky sme prezentovali aj na medzinárodnej konferencii VITA NOVA (19.-20.9. 2019).

Hladiny hormónov v cykle s ovariálnou stimuláciou majú nefyziologicky vysoké hodnoty, čo sa negatívne odráža na uhniezdení embrya na sliznici maternice a zvyšuje aj riziko komplikácii v tehotenstve. Celosvetovo publikované štúdie jednoznačne poukázali, že v prípade realizácie KET (kryoembryotransfer) v porovnaní s ET (vklad čerstvého embrya):

  • klesá frekvencia tehotenských strát
  • eliminuje sa riziko vzniku/rozvoja OHSS (ovariálny hyperstimulačný syndróm)
  • klesá aj riziko, že dôjde k predčasnému pôrodu, narodeniu dieťatka s nízkou pôrodnou hmotnosťou a i.
  • zvyšuje sa šanca že vzniknuté tehotenstvo skončí pôrodom zdravého dieťaťa

Výsledky nášho centra jednoznačne ukazujú správnosť tejto stratégie. Naše štatistiky porovnávali úspešnosť čerstvého vkladu s prvým kryoembryotransferom.

Na grafe vidíme, že v skupine, kde pacientka ako prvý vklad absolvovala KET je úspešnosť vyššia,  v realite predstavuje 12% -tný nárast počtu tehotných pacientok s potvrdenou akciou srdca (ASP+) v porovnaní so skupinou, kde pacientky absolvovali ET.

Je samozrejmé, že k týmto výsledkom sme sa dopracovali aj vďaka špičkovému laboratórnemu vybaveniu, používaným médiám na mrazenie a rozmrazovanie embryí, postupom pri zamrazovaní embryí (vlastníme licenčnú zmluvu austrálskej spoločnosti GENEA – lídra výskumu v oblasti IVF) a taktiež vďaka skúsenému personálu našich laboratórií.

To, že proces mrazenia kvalitu embrya neznižuje, môžete vidieť  na obrázku nižšie. Ide o jedno a to isté 5 – dňové embryo v rôznych fázach: A – embryo v čase mrazenia, B – embryo tesne po rozmrazení, C – embryo 2 hodiny po rozmrazení (v čase KET).

Embryo po rozmrazení (C)  kvalitou zodpovedá embryu pred mrazením (A).

Naše odporúčania sú teda jednoznačné – kultiváciu ukončiť zamrazením všetkých vhodných embryí a v nasledujúcom cykle absolvovať KET.

Ing. Hana Gocníková, PhD.

Vedúca LIVF

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore