Dobrý deň, mám 40 rokov, 3 zdravé deti, 3 cisárske rezy a stetilizáciu vykonanú pri poslednej sekcii v roku 2008. Existuje aspoň nepatrná šanca, samozrejme s pomocou modernej medicíny, na otehotnenie, hoci veľmi dobre viem, že sa to v prípade ako môj neodporúča? Ďakujem

Janka

Dobrý deň, po sterilizácii je otehotnenie možné len pomocou IVF /In vitro  fertilizácia – mimotelové oplodnenie/. Ide o liečebnú  
metódu, pri ktorej sa vajíčka ženy odoberú mimo tela, oplodnia sa v laboratóriu partnerovými spermiami z čoho narastie embryo, ktoré je následne vkladané naspäť do maternice. Takáto liečba by prichádzala do úvahy aj vo Vašom prípade. Je však potrebné si uvedomiť, že  maternica môže byť po predchádzajúcich cisárskych rezoch oslabená, a  jazva by nemusela ďalšie tehotenstvo vydržať. Pred liečbou je  nutná osobná návšteva s ultrazvukovým vyšetrením, kde vám skontrolujeme maternicu a vaječníky a zhodnotíme stav s prípadným doporučením ďalšieho postupu. Ohľadom termínu kontaktujte, prosím, recepciu.

MUDr. Katarína Starovecká