blastocysta

Blastocysta je včasné vývojové štádium vývinu človeka. Vytvára sa z moruly na začiatku 5. dňa po oplodnení. Blastocysta sa počas 6.-7. dňa uhniezdi v sliznici maternice (nidácia).

objednat sa
Návrat hore