Dobrý deň, prosím vás chcela by som zistiť aké je u mňa riziko vzniku preeklampsie nakoľko sa vyskytla v rodine. Prosím vás vykonávajú sa aj u vás tieto testy? Nevedeli by ste mi poradiť kde na Slovensku robia tieto testy? 

Jana

Dobrý deň, viaceré štúdie potvrdzujú, že preeklampsia je ochorenie so silnou rodinnou predispozíciou. Ženy, ktorých prvostupňové príbuzné mali preeklampsiu, majú až 5-násobne vyššie riziko vzniku ochorenia, zatiaľ čo tie s druhostupňovými príbuznými majú asi 2-násobné riziko. Ďalšie rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko preeklampsie sú výskyt preeklampsie u samotnej ženy v predchádzajúcom tehotenstve, obezita, chronická hypertenzia, obličkové ochorenie, diabetes mellitus, vek nad 40 rokov a tiež ak sa jedná o prvé tehotenstvo.  

Riziko znižuje už prekonané tehotenstvo bez príznakov preeklampsie, vrátane potratu. Taktiež znižuje riziko redukcia hmotnosti s prípadnou liečbou hypertenzie a kompenzáciou diabetu už pred plánovaným otehotnením.  

Existujú samozrejme aj na Slovenskú špecializované ambulancie internej medicíny, ktoré sa venujú tejto problematike a dokážu na tehotenstvo ženy s rizikovými faktormi pripraviť.  

V prípadnom tehotenstve potom je dôležitý monitoring pacientky už od úvodu tehotenstva v špecializovanom centre prenatálnej diagnostiky, s kvalitným ultrazvukovým pracoviskom zameraným na vyhľadávanie ultrazvukových aj krvných markerov /znakov/, ktoré predpovedajú výskyt preeklampsie v tehotenstve.  

Doporučujem teda vyhľadať vo Vašom regióne:  

– internú ambulanciu so zameraním na hypertenziu v tehotenstve 

– centrum prenatálnej diagnostiky  

MUDr. Peter Hladký