Dobrý deň, rada by som sa opýtala na Váš názor. Je podľa Vás vhodný transfer kryoembrya po 5-dňovej PK v štádiu včasnej blastocysty so zonálnym hatchingom? Je podľa Vás postačujúci vývoj včasnej blastocysty na 5. deň, keďže všade čítam, že by mala byť už väčšinou hatchujúca? Ďakujem za odpoveď a prajem krásny deň. 

Viki

Dobrý deň, na 5. deň kultivácie je možné kryokonzervovať aj embryo v štádiu včastnej blastocysty, pokiaľ má založené zárodočné vrstvy. Ak po rozmrazení pred kryotransferom pokračuje embryo vo svojom vývoji, je transferované do maternicie. V čase KET je už takéto embryo väčšinou v štádiu vyššieho vývojového stupňa. V našom centre je asistovaný hatching realizovaný štandardne na každom embryu pred KETom, aby sa uľahčilo jeho hatchovanie v maternici. Na 5. deň kultivácie embryo jednoznačne nemusí byť ešte v štádiu hatchujúcej blastocysty. Na 6. deň predĺženej kultivácie je ešte akceptovateľné štádium expandovanej blastocysty.

MUDr. Katarína Starovecká