Darovanie spermií

Vyberte si jedno z našich 4 centier, ktoré máte najbližšie:

BRATISLAVA – MARTIN – BANSKÁ BYSTRICA – KOŠICE

Darcovi prináleží kompenzácia do výšky 1000 Eur.

Vyplňte a odošlite kontaktný formulár – kontaktovať Vás budú naši pracovníci andrologického laboratória.

Kontaktujte nás

Informácie pre darcov

Pre informácie o darovaní a objednaní môžete tiež volať na telefónne čísla:  

Podmienky pre prijatie darcov

  • vek 19-34 rokov
  • vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie
  • zdravotná poisťovňa SR (nie je nutná) 

Základným predpokladom pre to, aby ste boli vybraní, je splnenie noriem spermiogramu podľa noriem WHO 2010. 

Pred vlastným odberom odporúčame 2-3 dni pohlavnej abstinencie, vyhnite sa konzumácii alkoholu a prílišnej fyzickej a psychickej námahe. Kvalitu spermií tiež ovplyvňujú niektoré faktory ako stres, drogy, fajčenie, nachladnutie, infekcie. 

Pokiaľ bude počet a pohyb spermií vyhovujúci, urobí sa zo vzorky Vašich spermií mikrobiologická kultivácia. Výsledky kultivácie by mali byť k dispozícii do 14 dní. 

Darcovia spermií musia absolvovať všetky vyšetrenia dané legislatívnym usmernením Slovenskej republiky (odbery krvi, kultivácia, genetické vyšetrenie). Kompletné výsledky budú známe do mesiaca – pokiaľ budú v poriadku, môžete začať chodiť na pravidelné odbery spermií (ideálne 1-2x týždenne). Pol roka po poslednom odbere spermií Vás pozveme na kontrolné krvné odbery – až po tomto negatívnom výsledku môžu byť Vaše spermie použité. 

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie značne obmedzil oproti minulosti použitie spermií darcu. Používa sa ich, pokiaľ pre štandardné metódy nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.

Darcovstvo spermií je obojstranne anonymné, no aj napriek tomu ste vedení v našej evidencii. Poskytujete nám iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, sme viazaní lekárskym tajomstvom. 

Optimálny darca spermií pre daný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníka, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vybraný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov.

Scroll to Top