Informácie pre darcov

Darcovstvo spermií je obojstranne anonymné, no aj napriek tomu ste vedení v našej evidencii. Poskytujete nám iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, sme viazaní lekárskym tajomstvom.
 
Naše pacientky majú právo vybrať si darcu iba podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a typu postavy.
 
Podmienky pre prijatie darcov:
a) vek 19-34 rokov
b) vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie
c) zdravotná poisťovňa SR (nie je nutná)
 
Základným predpokladom pre to, aby ste boli vybraní, je splnenie noriem spermiogramu podľa noriem WHO 2010.
 
Pred vlastným odberom odporúčame 2-3 dni pohlavnej abstinencie, vyhnite sa konzumácii alkoholu a prílišnej fyzickej a psychickej námahe. Kvalitu spermií tiež ovplyvňujú niektoré faktory ako stres, drogy, fajčenie, nachladnutie, infekcie.
 
Pokiaľ bude počet a pohyb spermií vyhovujúci, urobí sa zo vzorky Vašich spermií mikrobiologická kultivácia. Výsledky kultivácie by mali byť k dispozícii do 14 dní.
 
Darcovia spermií musia absolvovať všetky vyšetrenia dané legislatívnym usmernením Slovenskej republiky (odbery krvi, kultivácia, genetické vyšetrenie). Kompletné výsledky budú známe do mesiaca – pokiaľ budú v poriadku, môžete začať chodiť na pravidelné odbery spermií (ideálne 1-2x týždenne). Pol roka po poslednom odbere spermií Vás pozveme na kontrolné krvné odbery – až po tomto negatívnom výsledku môžu byť Vaše spermie použité.
 
Pre informácie o darovaní a objednaní môžete volať na telefónne čísla:
 
 

Sanatórium Helios SK v Martine: 043 4271204, alebo napísať mail: androlog@www.sanatoriumhelios.sk

Sanatórium Helios Košice: 055/242 02 02, alebo napísať mail: andrologia@sanatoriumhelioskosice.sk

Sanatórium Helios Banská Bystrica: 048/4700732, alebo napísať mail: info@crmbb.sk

 
 
 Môžete tiež využiť náš kontaktný formulár nižšie – pracovníci andrologického laboratória Vás budú kontaktovať.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB