Informácie pre príjemkyne

V Sanatóriu Helios sú všetky pacientky/páry, ktoré majú záujem o darcovské oocyty, zapísané do darcovského programu. Čakacia doba a náklady sa líšia podľa varianty, pre ktorú sa pacientka (recipientka) rozhodne.
 
Existujú 3 varianty:
 
A)  DARCOVSTVO OOCYTOV (ZLADENÝ CYKLUS):
V prvom prípade je cyklus pacientky (recipientky) zladený s cyklom darkyne, ktorá podstúpi stimuláciu. Cykly sú vzájomne zladené tak, že sa deň odberu vajíčok u darkyne zhoduje so 14. dňom cyklu u recipientky. V tento deň sú odobrané vajíčka oplodnené spermiami partnera pacientky a z oplodnených oocytov sú po dobu 5-6 dní kultivované embryá, ktoré sú následne pacientke transferované späť do maternice. Spravidla je transferované jedno embryo. V prípade, že získame viac kvalitných embryí, je možné tieto embryá zamraziť a použiť v budúcnosti pre ďalší transfer. Priemerná úspešnosť cyklov s darovanými vajíčkami sa dlhodobo pohybuje cez 70% tehotných pacientok – a to aj pri zavádzaní iba jedného embrya. (viac informácií o našej úspešnosti si prečítate tu)
Pacientke zaručujeme 1 embryotransfer minimálne 1 kvalitného embrya !!!
B) DARCOVSTVO OOCYTOV – KRYO CYKLUS (NEZLADENÝ CYKLUS):
V tomto prípade nie je nutné zladiť cyklus darkyne a príjemkyne. Po stimulácii a odbere vajíčok u darkyne sú tieto vajíčka oplodnené spermiami partnera príjemkyne a kvalitné embryá v štádiu blastocysty sú zamrazené. Potom je maternica recipientky pripravovaná na transfer rozmrazeného embrya hormonálnymi prídavkami. 14. deň cyklu sa meria výška sliznice (endometria) v maternici. Pokiaľ je všetko v poriadku, môže byť 19. deň cyklu uskutočnený transfer zamrazeného embrya/í do maternice.
V prípade neúspešnej kultivácie (ak nie sú žiadne embryá vhodné na zamrazenie), pripravíme novú darkyňu a kultiváciu zopakujeme na naše náklady. Ak nebudú ani po druhej kultivácii žiadne embryá vhodné na mrazenie, prepadá záloha na pokrytie nákladov. V tomto prípade odporúčame konzultáciu s lekárom a zváženie darcovstva celých embryí. K oplodneniu je použitých vždy minimálne 5 darovaných oocytov.
Pacientke zaručujeme 1 embryotransfer minimálne 1 kvalitného embrya !!!
U varianty B je bezpodmienečne nutné zamrazenie spermií partnera.
 
C) DARCOVSTVO EMBRYÍ – KRYO CYKLUS (NEZLADENÝ CYKLUS)
Jedná sa o postup, pri ktorom sú darované vajíčka oplodnené spermiami darcu. Ak dosiahnu tieto embryá štádia blastocýst, vhodných k zamrazeniu, sú zamrazené. Po obdržaní negatívnych výsledkov odberov, ktoré sú u darcov nutné, môžu byť tieto embryá použité na kryu-embryo transfer. Pacientke zaručujeme 1 embryotransfer minimálne 1 kvalitného embrya !!!
Vo všetkých 3 prípadoch musia darcovia spĺňať nasledujúce kritériá:
– negatívne klinicko-genetické vyšetrenie
– negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a HIV, u mužov sa robia tiež testy na Chlamydia trachomatis, genetické vyšetrenia)
– stanovuje sa tiež krvná skupina oboch darcov
– vek darcov 18-34 rokov
– minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie
Darkyňu/darcu si môžete vybrať podľa nasledujúcich kritérií (farba očí, farba a kvalita vlasov, výška a typ postavy) a krvná skupina.
Cena za jednotlivú variantu zahŕňa: náklady na stimuláciu darkyne, lieky potrebné na stimuláciu, operatívny odber oocytov, kultiváciu embryí a ich eventuálne zamrazenie, kompenzáciu nákladov spojených so stimuláciou pre darkyňu.
Pokiaľ máte záujem, kontaktujte nás na telefónnom čísle 043 4271201 alebo pomocou niektorého z kontaktných formulárov na našom webe. Môžete tiež absolvovať nezáväzný vstupný informatívny pohovor so špecialistom Sanatória Helios.
Naším prianím je, aby ste sa u nás vždy cítili dobre a odchádzali od nás spokojní,
Tešíme sa na Vašu návštevu
Kolektív Sanatória Helios

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB