Informácie pre príjemkyne

V Sanatóriu Helios sú všetky pacientky/páry, ktoré majú záujem o darcovské oocyty, zapísané do darcovského programu. Čakacia doba a náklady sa líšia podľa varianty, pre ktorú sa pacientka (recipientka) rozhodne.

Existujú 3 varianty: 

A)  Darcovstvo oocytov (zladený cyklus)

V prvom prípade je cyklus pacientky (recipientky) zladený s cyklom darkyne, ktorá podstúpi stimuláciu. Cykly sú vzájomne zladené tak, že sa deň odberu vajíčok u darkyne zhoduje so 14. dňom cyklu u recipientky. V tento deň sú odobrané vajíčka oplodnené spermiami partnera pacientky a z oplodnených oocytov sú po dobu 5-6 dní kultivované embryá, ktoré sú následne pacientke transferované späť do maternice. Spravidla je transferované jedno embryo. V prípade, že získame viac kvalitných embryí, je možné tieto embryá zamraziť (vitrifikovať) a použiť v budúcnosti pre ďalší transfer. Priemerná úspešnosť cyklov s darovanými vajíčkami sa dlhodobo pohybuje cez 70% tehotných pacientok – a to aj pri zavádzaní iba jedného embrya. (viac informácií o našej úspešnosti si prečítate tu)

Pacientke zaručujeme 1 embryotransfer minimálne 1 kvalitného embrya!

B) Darcovstvo oocytov – kryo cyklus (nezladený cyklus)

V tomto prípade nie je nutné zladiť cyklus darkyne a príjemkyne. Po stimulácii a odbere vajíčok u darkyne sú tieto vajíčka oplodnené spermiami partnera príjemkyne a kvalitné embryá v štádiu blastocysty sú zamrazené (vitrifikované). Potom je maternica recipientky pripravovaná na transfer rozmrazeného embrya hormonálnymi prídavkami. 14. deň cyklu sa meria výška sliznice (endometria) v maternici. Pokiaľ je všetko v poriadku, môže byť 19. deň cyklu uskutočnený transfer zamrazeného embrya/í do maternice.

V prípade neúspešnej kultivácie (ak nie sú žiadne embryá vhodné na zamrazenie (vitrifikáciu), pripravíme novú darkyňu a kultiváciu zopakujeme na naše náklady. Ak nebudú ani po druhej kultivácii žiadne embryá vhodné na mrazenie (vitrifikáciu), prepadá záloha na pokrytie nákladov. V tomto prípade odporúčame konzultáciu s lekárom a zváženie darcovstva celých embryí. K oplodneniu je použitých vždy minimálne 5 darovaných oocytov.

Pacientke zaručujeme 1 embryotransfer minimálne 1 kvalitného embrya!

U varianty B je bezpodmienečne nutná vitrifikácia spermií partnera. 

C) Darcovstvo embryí – kryo cyklus (nezladený cyklus)

Jedná sa o postup, pri ktorom sú darované vajíčka oplodnené spermiami darcu. Ak dosiahnu tieto embryá štádia blastocýst, vhodných k zamrazeniu, sú zamrazené (vitrifikované). Po obdržaní negatívnych výsledkov odberov, ktoré sú u darcov nutné, môžu byť tieto embryá použité na kryu-embryo transfer. Pacientke zaručujeme 1 embryotransfer minimálne 1 kvalitného embrya!

Vo všetkých 3 prípadoch musia darcovia spĺňať nasledujúce kritériá

  • negatívne klinicko-genetické vyšetrenie
  • negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a HIV, u mužov sa robia tiež testy na Chlamydia trachomatis, genetické vyšetrenia)
  • stanovuje sa tiež krvná skupina oboch darcov
  • vek darcov 18-34 rokov
  • minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Darkyňu/darcu si môžete vybrať podľa nasledujúcich kritérií (farba očí, farba a kvalita vlasov, výška a typ postavy) a krvná skupina.

Cena za jednotlivú variantu zahŕňa: náklady na stimuláciu darkyne, lieky potrebné na stimuláciu, operatívny odber oocytov, kultiváciu embryí a ich eventuálnu vitrifikáciu, kompenzáciu nákladov spojených so stimuláciou pre darkyňu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore