Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je šanca, že 6. deň kultivácie bude pekná blastocysta keď 5. deň bola blastocysta bez dutinky. Robíte transfér aj 6. deň kultivácie? Ďakujem.

Adela

Dobrý deň, šanca, že na 6. deň kultivácie narastie pekná blastocysta  je úplne reálna, najmä ak na 5. deň bolo embryo v niektorom z včasných vývojových stupňov blastocysty (čo predpokladám myslíte pojmom „blastocysty bez dutinky“). Transfer na 6. deň kultivácie realizujeme len v prípade, že na 5. deň nebolo v kultivácii žiadne vhodné embryo.

MUDr. Katarína Starovecká