Dobrý deň, mám 31 rokov, dve dcéry, vysokoškolské vzdelanie a pre zaujímavosť by som sa chcel dozvedieť, aký prínos z darcovstva spermií má anonymný darca?

Ján

Dobrý  deň, darcom spermií sa môže stať zdravý muž, do veku 35 rokov, bez zaťaženej osobnej a rodinnej anamnézy/ žiadne závažné
ochorenia/. Pri prvej návšteve nášho zariadenia, je vzorka ejakulátu vyšetrená a vyhodnotená v andrologickom laboratóriu. Ak je kvalita  spermií v medziach normy, záujemca absolvuje konzultáciu s lekárom, ktorý uzná, či je vhodný na  darcovstvo. Podmienkou na darovanie spermií je tiež absolvovanie genetického vyšetrenia a odberu krvi na infekčné testy, oboje s negatívnym výsledkom. Celý vyšetrovací
proces trvá cca 2 mesiace. Ak sú výsledky dobré, pristupuje sa k pravidelným odberom. Darca navštevuje naše zariadenie 1-2x
týždenne /podľa dohody/ celkovo asi 10x. Za náklady spojené s darovaním spermií darcovi naše zariadenie vyplatí pri ukončení
celého procesu sumu 1100 euro. V prípade záujmu, kontaktujte  prosím našu recepciu pre objednanie sa na bezplatné vyšetrenie  spermiogramu. Ako dôvod uveďte darcovstvo spermií.

MUDr. Katarína Starovecká