Tehotenstvo po liečbe karcinómu prsníka

Dobrý večer,

mám 40 rokov, 2,5 ročné dieťa a som aktuálne po radio. liečbe Ca oboch prsníkov,dg. invazívny duktálny karcinóm I.sin,Ki67 80%, tripple negatív resp. ER do 10%, Her2-; druhý invaz. duktalny karcinóm grade 2, ki67 15%, triple negativ, Her2 -, , BRCA1+, st.p.CCB- GPO MI(1/20), st.p. 6 cyklov TAC od 2/2020, MAE bilat. v 6/20 a 6x Capecitabin,po 3D-CRT v TD 50,0Gy vľavo i vpravo. Stav po operácii vľavo i vpravo ypT2pN0. Moja otázka znie:

  1. Ako dlho po liečbe sa odporúča počkať s otehotnením?
  2. Odporúčajú mi vybrať kvôli Brca 1 vaječníky, vajcovody, dá sa potom otehotnieť pomocou KET /máme zamrazené 2 embryá v jednej pipete z roku 2018/. Je to veľké riziko vzhľadom na môj vek a predchádzajúcu diagnózu?
  3. Ak by som KET kvôli riziku nerealizovala, dajú sa embryá darovať?

Markéta

Dobrý deň pani Markéta,

vo výsledku histológie nie je uvedený kompletný receptorový status, to znamená aké boli v nádore /nádoroch – keďže ide o dva prsníky/ receptory pre hormóny. Vyšetrujú sa spravidla  estrogénové a progesterónové receptory. Ak sú pozitívne, ženám po RT a CHT dávajú onkológovia tzv. antiestrogénovú liečbu, aby nedošlo k recidíve ochorenia. Tehotenstvo je vysoko  estrogénny stav, o progesteróne ani nehovorím. Z môjho pohľadu by bola gravidita po liečbe karcinómu prsníka u 40 ročnej ženy veľmi rizikovou a neodporúčam ju.

Vzhľadom na pozitívne genetické mutácie onkoprotektívnych génov máte, žiaľ, vysoké riziko malignít iných ženských orgánov a preto by som sa aj ja priklonila k operácii, ktorú vám navrhujú.  Teoretická možnosť podstúpenia KET bez vaječníkov je – to znamená otehotnieť po KET viete aj bez vaječníkov /za pomoci hormonálnej liečby/, ale ešte raz opakujem, na našom pracovisku by  sme Vám to nedoporučovali, lebo by to pre Vás znamenalo riziko recidívy základného ochorenia. 

Či je možné embryá darovať Vám povie pracovisko, kde ich máte mrazené. Mutácia BRCA 1-2 nie je absolútnou kontraindikáciou, avšak na to, aby bolo možné embryo darovať musia byť splnené určité zákonom dané podmienky v deň mrazenia – odobratie rôznych infekčných testov partnerov a to predpokladám, že nebolo splnené, keďže ste darovvanie embryí neplánovali.

Záverom Vám prajem hlavne pevné zdravie a veľa radosti z Vášho dieťaťa!

objednat sa
Návrat hore