Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo.

V roku 2009 absolvovala špecializovanú európsku atestáciu II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Je pevnou súčasťou odborného lekárskeho tímu Sanatória Helios v Martine, kde sa zameriava na efektivitu liečby neplodnosti u starších pacientok a ultrazvukovú diagnostiku.

Kontaktný formulár

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top