Dobrý deň chcem Vám poďakovať, že ste pomohli aby sa mohol narodiť náš Samuel. Ešte raz ďakujeme robíte úžasnú prácu!